Tạm ngừng công ty có phải làm báo cáo quý, báo cáo tài chính hay không?

Trong quá trình hoạt động, kinh doanh nếu thấy không hiệu quả và thua lỗ trong thời gian dài doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, còn nhiều doanh nghiệp vẫn đang có thắc mắc khi tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp có cần có phải nộp báo cáo tài chính không? Trong bài viết sau đây Việt Luật sẽ cùng các bạn giải đáp vấn đề này.

Căn cứ theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định định về nguyên tắc khai thuế, tính thuế như sau:
“Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không có phát sinh nghĩa vụ thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế nghỉ kinh doanh không trọn năm dương lịch hay năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm”

– Căn cứ theo quy định trên thì người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế. Nếu doanh nghiệp không nghỉ trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp quyết toán thuế năm.
– Lưu ý: Trước khi doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh , thì doanh nghiệp phải tiến hành làm thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC – nghị định số 43/2010/NĐ-CP.
– Doanh nghiệp, hộ kinh doanh muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh phải có thông báo bằng văn bản gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi DN, HKD đã đăng ký và cơ quan thuế quản lý trong thời gian ít nhất là 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

– Thông báo gồm những nội dung chính sau:
+ Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác.
+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh
+ Thời gian doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc việc tạm ngừng).
+ Lý do tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
+ Họ tên, chữ ký, của người đại diện theo pháp luật của đại diện hộ kinh doanh hoặc đại diện của doanh nghiệp.
+ Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên ( Công ty TNHH hai thành viên trở lên), Đại hội đồng cổ đông (Công ty cổ phần), Chủ sở hữu công ty ( Công ty TNHH một thành viên ), Các thành viên hợp danh (Đối với công ty hợp danh).

– Lưu ý: Về thời gian doanh nghiệp tạm dừng hoạt động kinh doanh không quá 01 năm và ghi trong thông báo. Sau khi hết thời hạn thông báo mà nếu doanh nghiệp , hộ kinh doanh vẫn tiếp tục muốn tạm ngừng thì phải có thông báo tiếp gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng liên tiếp không giới hạn số năm theo quy đinh mới tại NGHỊ ĐỊNH 01/2021/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Kết Luận:
– DN tạm ngừng kinh doanh phải có thông báo với cơ quan thuế trong thời gian ít nhất là 15 ngày.
– DN trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp thuế.
– Người nộp thuế nếu tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch thì sẽ không phải nộp tờ khai quyết toán thuế năm. DN sẽ không phải nộp báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
– Người nộp thuế nếu tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì sẽ không phải nộp tờ khai quyết toán thuế năm. DN vẫn sẽ phải nộp báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu trường hợp doanh nghiệp có chi trả thu nhập cho nhân viên.

Trên đây là bài chia sẻ về nội dung Tạm ngừng công ty có phải làm báo cáo quý, báo cáo tài chính không. Nếu quý khách hàng còn có những vướng mắc xin vui lòng liên hệ Việt Luật để được tư vấn , hỗ trợ chi tiết hơn và tránh những rủi ro pháp lý không đáng có.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết