You are here

Thời hạn hoạt động của đại lý thương mại

Trong sự phát triển của thị trường hàng hóa cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân các đại lý thương mại đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động trao đổi và mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật thì thời hạn hoạt động thương mại kéo dài trong bao lâu? Khi chấm dứt thời hạn hoạt động này Đại lý thương mại có để lại hậu quả pháp lý gì hay không? Bài viết của chúng tôi sau đây sẽ nêu rõ  những vấn đề liên quan đến nội dung này.

tong-dai-tu-van-phap-luat-mien-phi

1. Thế nào được gọi là Đại lý thương mại?

Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực và các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực thương mại mà trong đó bên đại lý giao cùng với đại lý thỏa thuận về vấn đề của đại lý nhân danh chính mình mua bán hàng hóa cho các đại lý hay cung ứng những dịch vụ đối với đại lý cho khách hàng để hưởng những lợi nhuận nhất định.

2. Pháp luật có quy định như thế nào về đại lý thương mại?

Pháp luật dân sự thời hạn là khoảng thời gian xác định theo thời gian từ thời điểm này tới một thời điểm khác. Chiếu nội dung này vào thời hạn của đại lý ta có thể hiểu vấn đề này rằng đây là khoảng thời hạn xác định trong một khoảng thời gian nhất định nào đó mà trong thời hạn này các bên giao kết hợp đồng cần thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng đã giao kết.

Cũng căn cứ theo những nội dung quy định của Luật thương mại cùng những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thời hạn đại lý thương mại như sau:

Thời hạn pháp luật quy định về đại lý thương mại chấm dứt là không được ít hơn sáu mươi ngày tính từ thời điểm một trong hai bên thông báo việc chấm dứt hợp đồng cho bên liên quan. Thời hạn này có thể dài hơn trừ trường hợp giữa hai bên có những thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

Nếu như giữa hai bên có những thỏa thuận khác bên giao đại lý tiến hành việc thông báo chấm dứt hợp đồng theo những nội dung đã được quy định thì có quyền yêu cầu việc bồi thường hợp đồng đền bù cho khoảng thời gian những công việc mình đã làm cho đại lý bên đó. Giá trị của khoản bồi thường thiệt hại là 1 tháng thù lao. Đối với thời gian là đại lý dưới 1 năm thì bồi thường được tính theo căn cứ là 1 tháng thù lao trong thời gian nhận đại lý.

Nếu như việc chấm dứt hợp đồng được cả hai bên đại lý thống nhất việc chấm dứt thì không cần phải bồi thường cho bên nào.

3. Hậu quả pháp lý khi chấm dứt thời hạn đại lý

  • Chấm dứt thời hạn hoạt động của đại lý quyền và nghĩa vụ giữa các bên thực hiện theo thỏa thuận, trong trường hợp hai bên không có thỏa thuận thì tiến hành theo những nội dung mà pháp luật thương mại đã quy định.
  • Nếu hai bên không có thỏa thuận bên giao đại lý hợp đồng thì bên giao đại lý thông báo chấm dứt hợp đồng theo những quy định của pháp luật. Nếu bên giao đại lý thực hiện việc chấm dứt hợp đồng cần bồi thường một khoản tiền trong thời gian làm đại lý.
  • Giá trị bồi thường được tính dựa trên những căn cứ của pháp luật như sau:
  • Một tháng thù lao trong thời gian nhận làm đại lý cho bên giao đại lý
  • Nếu đại lý làm dưới thời gian là một năm là một tháng thù lao trong thời gian làm đại lý
  • Trường hợp bên đại lý thông báo chấm dứt thời hạn đại lý: nội dung này thực hiện theo những nội dung được yêu cầu tại luật thương mại hiện hành quy định thì bên đại lý không có quyền yêu cầu bên giao thực hiện việc bồi thường về những công việc mình làm trong thời gian làm đại lý.

Trên đây là toàn bộ những nội dung pháp luật quy định những vấn đề có liên quan đến nội dung về thời hạn hoạt động thương mại. Các đại lý thương mại cần thực hiện đủ những nội dung trên theo yêu cầu của pháp luật. Mọi thắc mắc xin liên hệ luật sư tư vấn luật thương mại miễn phí. Việt Luật xin chân thành cảm ơn!

Facebook comments