You are here

Thủ tục mở cửa hàng mỹ phẩm

Do nhu cầu sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm ngày càng tăng nên các cửa hàng mỹ phẩm ngày càng ra đời để đáp ứng nhu cầu đó của mọi người. Vậy thủ tục mở cửa hàng mỹ phẩm được pháp luật quy định như thế nào?

1. Điều kiện mở cửa hàng mỹ phẩm

1.1. Điều kiện mở cửa hàng mỹ phẩm đối với mô hình doanh nghiệp

Không phải trong trường hợp nào thì chủ thể kinh doanh cũng tiến hành mở cửa hàng mỹ phẩm để tiến hành hoạt động kinh doanh. Do hoạt động kinh doanh mỹ phẩm không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên chủ thể kinh doanh chỉ cần đáp ứng điều kiện khi thành lập doanh nghiệp, bao gồm:

- Chủ thể kinh doanh cần tiến hành lựa chọn loại hình doanh nghiệp để tiến hành đăng ký kinh doanh. Các loại hình doanh nghiệp đều có những ưu điểm và hạn chế riêng tùy thuộc vào từng nhu cầu của doanh nghiệp. Thông thường khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp thì chủ thể kinh doanh thường chú ý đến số lượng thành viên tối thiểu cần phải có trong mỗi loại hình cũng như trách nhiệm tài sản của thành viên, chủ sở hữu công ty đối với những khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của công ty.

- Lựa chọn tên công ty đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật và đảm bảo đầy đủ các yếu tố cấu thành như loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

Tên của công ty phải đảm bảo được không trùng hoặc gây nhầm lẫn với các chủ thể kinh doanh khác và không có các từ ngữ, ký tự vi phạm đạo đức truyền thống, thuần phong mỹ tục dân tộc.

- Lựa chọn vốn điều lệ phù hợp: với mô hình kinh doanh là doanh nghiệp thì chủ thể kinh doanh lựa chọn nguồn vốn phù hợp để tiến hành hoạt động kinh doanh. Vì không yêu cầu vốn điều lệ nên cửa hàng mỹ phẩm chỉ cần đảm bảo nguồn vốn phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.

- Lựa chọn trụ sở chính để mở cửa hàng mỹ phẩm, trụ sở chính phải trên lãnh thổ Việt Nam và sử dụng hợp pháp trụ sở theo quy định.

- Lựa chọn ngành nghề kinh doanh mỹ phẩm khi tiến hành đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Ngoài các điều kiện trên thì sau khi được chấp thuận đăng ký kinh doanh, cửa hàng kinh doanh phải lưu ý đến nghĩa vụ thuế cần thực hiện khi tiến hành hoạt động kinh doanh, bao gồm:

- Lệ phí môn bài: được thu căn cứ trên vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ của doanh nghiệp:

+ Mức thu là 3.000.000 VND/năm đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư, vốn điều lệ trên 10 tỷ VND.

+ Mức thu là 2.000.000 VND/năm đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư, vốn điều lệ dưới hoặc bằng 10 tỷ VND.

Nếu chủ thể kinh doanh mở cửa hàng mỹ phẩm trong thời hạn 06 tháng đầu năm thì phải nộp toàn bộ mức thu cả năm, thành lập trong thời hạn 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thu cả năm.

Hạn nộp tờ khai và nộp lệ phí môn bài là vào ngày cuối cùng của tháng thành lập hoặc sau 30 ngày từ ngày được cấp giấy chứng nhận nếu không hoạt động kinh doanh ngay.

- Thuế giá trị gia tăng: thu trên hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam chịu thuế. Thuế suất tính thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm mỹ phẩm là 10%.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: thu trên doanh thu tính thuế của cửa hàng mỹ phẩm. Thuế suất tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi kinh doanh mỹ phẩm là 20%.

1.2. Điều kiện mở cửa hàng mỹ phẩm đối với mô hình hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh là loại hình kinh doanh với quy mô nhỏ, sử dụng số lượng dưới 10 lao động nên nếu chủ thể kinh doanh có nhu cầu kinh doanh với quy mô nhỏ thì nên chọn mô hình hộ kinh doanh để tiến hành đăng ký kinh doanh.

Điều kiện để mở cửa hàng kinh doanh dưới mô hình hộ kinh doanh bao gồm:

- Đặt tên hộ kinh doanh: bao gồm các thành tố: “Hộ kinh doanh” + tên riêng, tên riêng của hộ kinh doanh đảm bảo không được trùng hay gây nhầm lẫn với các chủ thể kinh doanh khác đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh chỉ là một địa điểm duy nhất. Do đó mà chủ thể kinh doanh cần phải lựa chọn địa điểm mở cửa hàng mỹ phẩm thuận tiện nhất cho hoạt động kinh doanh của mình trên lãnh thổ Việt Nam và phải chứng minh được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh đó như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê địa điểm.

- Hộ kinh doanh chỉ được sử dụng dưới 10 lao động, do đó mà khi tiến hành thành lập cửa hàng mỹ phẩm thì cửa hàng chỉ được sử dụng dưới 10 lao động. Trong trường hợp cửa hàng mỹ phẩm sử dụng trên 10 lao động thì phải tiến hành đăng ký kinh doanh dưới mô hình doanh nghiệp.

- Hộ kinh doanh lựa chọn nguồn vốn phù hợp với nhu cầu kinh doanh của chủ thể kinh doanh.

Khi đáp ứng được các điều kiện trên thì chủ thể kinh doanh sẽ tiến hành mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm dưới mô hình hộ kinh doanh.

2. Thủ tục mở cửa hàng mỹ phẩm

2.1. Thủ tục thành lập công ty mỹ phẩm

Chủ thể kinh doanh khi có nhu cầu kinh doanh mỹ phẩm thì tiến hành chuẩn bị hồ sơ thành lập cửa hàng mỹ phẩm. Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị thành lập cửa hàng mỹ phẩm (theo mẫu).

- Dự thảo Điều lệ công ty.

- Danh sách các thành viên sáng lập đối với loại hình công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông sáng lập đối với loại hình công ty cổ phần.

- Giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên, cổ đông đó như thẻ căn cước công dân, chứng minh thư, hộ chiếu còn hiệu lực (bản sao).

Hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý bao gồm quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư (bản sao).

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì cần phải có Giấy chứng nhận đầu tư và các giấy tờ trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

- Văn bản ủy quyền (nếu có).

- Một số giấy tờ cần thiết khác theo quy định nếu có

+ Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh là Phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch - Đầu tư nơi có trụ sở chính của cửa hàng mỹ phẩm.

+ Thời hạn giải quyết hồ sơ là 3 ngày.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trường hợp từ chối cấp thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

2.2. Thành lập mô hình hộ kinh doanh khi mở cửa hàng mỹ phẩm

Nếu muốn thành lập cửa hàng mỹ phẩm với mô hình hộ kinh doanh thì chủ thể kinh doanh chuẩn bị hồ sơ thành lập, bao gồm các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị thành lập hộ kinh doanh, bao gồm các nội dung như:

+ Tên, địa điểm cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm.

+ Ngành nghề kinh doanh lĩnh vực mỹ phẩm.

+ Vốn mở cửa hàng mỹ phẩm kinh doanh.

+ Số lao động của kinh doanh.

+ Họ tên, địa chỉ, chữ ký, và các giấy tờ chứng thực tư cách cá nhân của cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc đại diện của hộ gia đình khi tiến hành đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ).

- Đối với trường hợp nhóm cá nhân đăng ký kinh doanh thì phải có biên bản họp về việc thành lập hộ kinh doanh.

- Văn bản ủy quyền (nếu có).

- Một số giấy tờ khác.

+ Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh là Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp tỉnh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

+ Thời hạn giải quyết hồ sơ cũng là 03 ngày từ ngày nhận được hồ sơ và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

3. Dịch vụ mở cửa hàng mỹ phẩm tại Việt Luật

Việt Luật là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp và đồng hành cùng doanh nghiệp. Đến với chúng tôi, khách hàng ngoài việc được sử dụng dịch vụ trọn gói thì còn được tư vấn miễn phí về các vấn đề trước và sau khi thành lập, bao gồm:

- Tư vấn về điều kiện mở cửa hàng mỹ phẩm.

- Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo hồ sơ thành lập cửa hàng.

- Đại diện doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính nếu doanh nghiệp ủy quyền.

- Tư vấn về chế độ kế toán, kiểm toán.

- Tư vấn về nghĩa vụ thuế mà cửa hàng cần thực hiện.

- Tư vấn và hỗ trợ làm biển công ty, mở tài khoản ngân hàng, làm con dấu của cửa hàng…

Nếu bạn đang có nhu cầu mở cửa hàng mỹ phẩm để kinh doanh, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0965.999.345 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Facebook comments