You are here

Tiền lương làm thêm giờ và tiền lương ngày nghỉ lễ của người lao động

Câu hỏi: Con tôi vừa đi làm nên không biết quy định về tiền lương làm thêm giờ và tiền lương ngày nghỉ lễ như thế nào, công ty trả bao nhiêu thì nhận bằng đó, đợt mùng 2 tháng 9 vừa rồi con tôi đi làm nhưng công ty chỉ trả 200% lương giống như đi làm vào ngày chủ nhật vì 2/9 trùng vào ngày chủ nhật. Còn vào ngày thường con tôi làm tăng ca thêm 2 giờ (từ 6 giờ đến 8 giờ tối) chỉ được hỗ trợ ăn để tăng ca và được trả thêm 50 nghìn đồng. Tôi thấy công ty trả cho con tôi và những người lao động khác như vậy là quá thấp nên tôi muốn luật sư giải đáp cụ thể để tôi nói chuyện với công ty để bảo vệ quyền lợi cho con tôi cũng như bao nhiêu người lao động khác.
tong-dai-tu-van-phap-ly
Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới tư vấn Việt Luật. Đối với trường hợp của bạn chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn như sau:
1. Cơ sở pháp lý:
- Bộ luật lao động năm 2012
- Nghị định 05/2015/NĐ-CP
2. Nội dung tư vấn:
- Quy định về tiền lương làm thêm giờ
Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động và tái sản xuất sức lao động nhằm thúc đẩy năng suất làm việc pháp luật về lao động hiện nay quy định về tiền lương làm thêm giờ và tiền lương vào ngày nghỉ lễ cao hơn tiền lương làm việc bình thường.
Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm:
“1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”
- Xác định tiền lương làm thêm giờ vào ngày bình thường:
Tiền lương làm thêm giờ vào ngày bình thường sẽ được tính ít nhất bằng 150% lương của ngày làm việc bình thường (Điều 104 Bộ luật lao động năm 2012). Bạn cần xác định tiền lương của một ngày lao động bình thường của con mình sau đó tính tiền lương làm thêm giờ (2 giờ) để xác định khoản tiền lương trả cho thời gian làm thêm giờ đã đúng hay chưa.
- Xác định tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ:
Ngày nghỉ lễ là ngày người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương do vậy mà nếu người lao động và người sử dụng thỏa thuận làm việc vào những ngày này thì tiền lương sẽ được tính thêm ít nhất 300% tiền lương của ngày làm việc bình thường. Ví dụ tiền lương của một ngày làm việc bình thường là 100 000 đồng thì ngoài tiền lương của ngày hôm đó là 100 000 đồng thì người lao động ít nhất sẽ phải được trả thêm 300 000 đồng nữa nếu đi làm vào ngày này. Như vậy, con bạn nếu chỉ được trả tiền lương làm thêm giờ là 200% thì công ty đã thực hiện trái với quy định của pháp luật về tiền lương. Với ngày nghỉ lễ trùng vào chủ nhật thì người lao động còn được nghỉ bù vào ngày kế tiếp ngày nghỉ lễ.
Xem thêm: Việc giữ bằng và ký quỹ đối với người lao động có vi phạm luật lao động không?
- Cách tính đơn giá tiền lương
Điều 22 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định về hình thức trả lương:
“Hình thức trả lương theo Khoản 1 Điều 94 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
1. Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:
a) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;
b) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;
c) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;
d) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.
2. Tiền lương theo sản phẩm được trả căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.
3. Tiền lương khoán được trả căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.”
Tiền lương để tính tiền lương làm thêm giờ được tính dựa theo hợp đồng lao động bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp mà hai bên đã thỏa thuận theo hợp đồng lao động chứ không phải riêng mức lương cơ bản. Tiền lương một ngày làm việc bình thường tính bằng cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường mà công ty đã lựa chọn theo quy định của pháp luật.
Sau đó con bạn cũng như những người lao động khác có thể tự yêu cầu công ty trả tiền lương đúng theo quy định của pháp luật hoặc thông qua tổ chức công đoàn để yêu cầu bảo vệ quyền lợi của mình.
 Nếu còn vướng mắc, chưa hiểu rõ hay cần sự hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua tổng đài luật sư tư vấn trực tuyến miễn phí 19006199  hoặc gửi thông tin qua Email  để được hỗ trợ kịp thời !

Facebook comments