Xuất nhập cảnh

Điều kiện làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Điều kiện làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Người nước ngoài khi tiến hành hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam thì ngoài giấy phép lao động thì thẻ tạm trú là một trong những điều kiện bắt buộc để người nước ngoài có thể hoạt động tại Việt Nam. Vậy khi muốn được cấp thẻ tạm trú thì phải đáp ứng được điều kiện làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài