You are here

Tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy tới ngày 01/07/2022

Như doanh nghiệp và quý khách hàng đã biết thì theo khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử quy định: Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định Nghị định 119/2018 thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020.

chuyen-doi-hoa-don-giay-thanh-hoa-don-dien-tu

Tuy nhiên mới đây, Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 vào ngày 13/6/2019. Tại khoản 2 Điều 151 quy định rõ:

- Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật Quản lý thuế trước ngày 01/7/2022.

* Lý do thứ nhất: Tổng cục thuế - Bộ Tài Chính đưa ra là do hạ tầng của Tổng cục thuế chưa đầy đủ có thể tiếp nhận 1 lượng dữ liệu lớn từ gần 1 triệu doanh nghiệp gửi về hàng ngày, nếu hạ tầng và bảo mật không đủ thì sẽ có thể hệ thống sẽ sập và tắc nghẽn ngay ngày đầu tiên toàn bộ doanh nghiệp trên cả nước áp dụng

* Lý do thứ 2: Do 1 số tỉnh vùng núi điều kiện kinh tế khó khăn chưa có đầy đủ hạ tầng internet và Công nghệ thông tin dẫn tới việc xóa bỏ hoàn toàn hóa đơn giấy tại thời điểm này là không thế. Do đó Quốc hội đã thông qua Luật Quản Lý Thuế mới đồng ý kéo dài thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử đến ngày 01/07/2022 trên cả nước.

- Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Tóm lại là nếu doanh nghiệp nào đang còn sử dụng hóa đơn giấy thì cứ an tâm mà tiếp tục sử dụng nhé vì hạn bắt buộc chuyển đổi sang hóa đơn điện từ là ngày 01/07/2022 chứ không còn phải là ngày 01/11/2020 như Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Nếu quý khách có bất kì thắc mắc nào về hóa đơn hãy liên hệ với dịch vụ kế toán thuế tại Việt Luật để được hỗ trợ tốt nhất

Facebook comments