You are here

Tình hình dkkd 9 tháng đầu năm và cơ hội phát triển với cam kết TPP

Theo thông tin thống kê từ bộ kế hoạch và đầu tư  thì số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên toàn quốc so với 1 tháng trước khi luật doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực là tăng về số lượng , những về mặt chất lượng của các doanh nghiệp mới thành lập không hẳn là được cải thiện tất cả được thống kê như dưới đây :

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2015

Trong tháng 9/2015, số doanh nghiệp được thành lập mới là 7.042 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 44.513 tỷ đồng, giảm 24,3% về số doanh nghiệp và giảm 19,3% về số vốn đăng ký so với tháng 8 năm 2015. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9 đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 6,6% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 là 125.926 lao động, giảm 3,04% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 9 của cả nước là 672 doanh nghiệp, giảm 19,4% so với tháng 8 năm 2015.     

Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động trong tháng 9 là 9.439 doanh nghiệp, tăng 24,3% so với tháng trước, trong đó: 1.443 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 7.996 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.   

Số doanh nghiệp trước ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong tháng 9 trên cả nước là 1.515 doanh nghiệp, tăng 11,5% so với tháng 8 năm 2015.   

2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 9 tháng đầu năm 2015

- Về tình hình chung:       

Trong 9 tháng đầu năm 2015, cả nước có 68.347 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 420.932 tỷ đồng, tăng 28,5% về số doanh nghiệp và tăng 31,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước (So sánh 2014/2013: doanh nghiệp giảm 8,7%; vốn tăng 13,9%).

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2015 là 1.029.869 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 420.932 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 608.937 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2015 là 999.253 lao động, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước.

bieu-do-dang-ky-doanh-nghiep

Thống kê số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo Quý cho thấy trong Quý III/2015 cả nước có 22.941 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 138.537 tỷ đồng, giảm 13,0% về số doanh nghiệp và giảm 19,1% về số vốn đăng ký so với Quý II/2015 (do trong Quý III/2015 có tháng 7 âm lịch nên trong tháng này số doanh nghiệp đăng ký thành lập thường ít hơn so với các tháng khác); so với Quý I/2015, tăng 20,4% về số doanh nghiệp và tăng 24,6% về số vốn đăng ký; so với cùng kỳ năm trước, tăng 44,5% về số doanh nghiệp và tăng 54,9% về số vốn đăng ký.

- Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ:

So với cùng kỳ năm 2014, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2015 chia theo vùng lãnh thổ cho thấy duy nhất khu vực Tây Nguyên là có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm; Ở chiều ngược lại, các khu vực khác đều có tỷ lệ doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, bao gồm các khu vực là Đồng bằng Sông Hồng tăng 33,5%; tiếp đến là Đông Nam Bộ tăng 31,3%; khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 26,1%; khu vực Trung du và miền núi phía Bắc tăng 25,7% và Đồng bằng Sông Cửu Long tăng 20,5%.

dang-ky-doanh-nghiep-lanh-tho

- Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo ngành, lĩnh vực hoạt động:

dang-ky-doanh-nghiep-nghanh-nghe

Trong 9 tháng đầu năm 2015, tình hình doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng ở tất cả các ngành so với cùng kỳ năm 2014, một số ngành có tỷ lệ tăng cao, cụ thể: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 95,3%; Kinh doanh bất động sản tăng 78,7%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 55,3%; Vận tải kho bãi tăng 52,3%; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 38,0%; Xây dựng tăng 36,6%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác tăng 33,7%...

Hy vọng trong thời gian tới khi cam kết TPP có hiệu lực sẽ thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam cách cụ thể hơn, tạo môi trường doanh nghiệp Việt phát triển tốt hơn , và hình thức kinh doanh nhỏ lẻ đa phần tại Việt Nam sẽ tiến bộ hơn ở hình thức công ty kinh doanh với quy mô lớn hơn, cạnh tranh hơn và chuyên nghiệp hơn .

Facebook comments