Tin tức

Lịch nghỉ lễ quốc khánh 2- 9 năm 2016
Hàng trăm ngàn doanh nghiệp Việt chưa đăng ký tên miền .vn cho thương hiệu mình.
loai-bo-giay-phep-con
Phần lớn các giấy phép con sẽ được loại bỏ từ ngày 1/7/2016, sẽ là bước đà thúc đẩy hoạt động các doanh nghiệp theo tình hình mới!
luat-dau-tu-moi-co-hieu-luc
- Tôi rất mong là Thủ tướng thực hiện được quyết tâm đó. Không có lý gì mà luật lại thua các thông tư của các bộ. Luật phải là tối cao, và thượng tôn pháp luật phải từ cơ quan nhà nước, công chức nhà nước.
Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2016, sự hội nhập nền kinh tế đang thể hiện rất rõ ràng.
Những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp một cách rõ ràng hơn đã được chính phủ đưa ra ? Lại mở ra hy vọng trong thời gian tới có những chuyển biến tích cực hơn với doanh nghiệp.
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong quý I năm 2016 đã có những chuyển biến rõ nét từ lượng thành viên tham gia góp vốn công ty, số vốn góp điều lệ công ty cung tăng cách đáng kể, và những thông số khác như tỷ lệ giải thể và tạm ngừng doanh nghiệp...
Doanh nghiệp nộp thuế sắp tới sẽ được sắp xếp và phần loại theo các mức một cách tự động để quản lý và đánh giá tốt hơn. Nhưng liệu những quy định này có làm bớt đi các thủ tục thuế, hay nhũng nhiễu của cán bộ thuế với doanh nghiệp và ngược lại...
Doanh nghiệp lĩnh vực tài chính ngân hàng và y tế chết ở mức kỷ lục? Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Có phải bấy lâu nay hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực này thuộc lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm và có sự hỗ trợ của nhà nước rất...
Kế hoạch cổ phần hóa DNNN có thật sự được triển khai hiệu quả hơn? dòng vốn cổ phần hóa có thực sự thể hiện rõ nét trong quá trình triển khai cổ phần hóa, Những xu thế và hướng tươi mới nào cho doanh nghiệp Việt trong năm 2016 từ chính sách cổ phần...
Lịch nghỉ lễ quốc khánh 2- 9 năm 2016
Hàng trăm ngàn doanh nghiệp Việt chưa đăng ký tên miền .vn cho thương hiệu mình.
loai-bo-giay-phep-con
Phần lớn các giấy phép con sẽ được loại bỏ từ ngày 1/7/2016, sẽ là bước đà thúc đẩy hoạt động các...
luat-dau-tu-moi-co-hieu-luc
- Tôi rất mong là Thủ tướng thực hiện được quyết tâm đó. Không có lý gì mà luật lại thua các thông...
Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2016, sự hội nhập nền kinh tế đang thể hiện...
Những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp một cách rõ ràng hơn đã được chính phủ đưa ra ? Lại mở ra hy...
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong quý I năm 2016 đã có những chuyển biến rõ nét từ lượng thành...
Doanh nghiệp nộp thuế sắp tới sẽ được sắp xếp và phần loại theo các mức một cách tự động để quản lý...
Doanh nghiệp lĩnh vực tài chính ngân hàng và y tế chết ở mức kỷ lục? Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến...
Kế hoạch cổ phần hóa DNNN có thật sự được triển khai hiệu quả hơn? dòng vốn cổ phần hóa có thực sự...