Tin tức

Kế hoạch cổ phần hóa DNNN có thật sự được triển khai hiệu quả hơn? dòng vốn cổ phần hóa có thực sự thể hiện rõ nét trong quá trình triển khai cổ phần hóa, Những xu thế và hướng tươi mới nào cho doanh nghiệp Việt trong năm 2016 từ chính sách cổ phần...
Thông tin chính thức về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 1 năm 2016, thấy rõ nét sự chuyển biến tích cực trong năm mới đó là tăng số doanh nghiệp mới được thành lập và số vốn góp trong các doanh nghiệp .
Hiệp định Thương mại tự do (FTA) EU - Việt Nam (EVFTA) đã chính thức Liên minh châu Âu (EU) công bố toàn văn. Đây là bước triển khai tiếp theo kể từ sau khi kết thúc quá trình đàm phán vào tháng 12 năm 2015.
Công nghiệp chế biến, sản xuất điện, đến bất động sản, dệt may, kho hàng, đều có sự góp mặt của các doanh nghiệp FDI. Báo cáo của Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch đầu tư, trong năm 2015, tổng vốn đăng ký FDI cấp mới và tăng thêm là 22,757 tỷ USD...
doanh-nghiep-fdi
So sánh về hiệu quả của công việc của các doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI sẽ thấy rõ được mức độ hiệu quả khác nhau như thế nào ? Nhưng kết quả công bố về mức lương trưng bình thì doanh nghiệp tư nhân và FDI còn thua...
Thiếu hụt nhân lực nghành CNTT và định hướng phát triển doanh nghiệp nghành CNTT , chính phủ ra chiêu mới với đề xuất đầy tính ưu đãi với cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này !!
Chính sách về thị thực visa với người nước ngoài khi vào Việt Nam ngày càng được thông thoáng hơn về thủ tục và những quy định về mặt pháp lý .
Thanh toán điện tử với hóa đơn trên 5 triệu đồng có tác dụng như thế nào với doanh nghiệp ? tầm ảnh hưởng sẽ ra sao nếu được triển khai thực tiễn ?
Kế hoạch cổ phần hóa DNNN có thật sự được triển khai hiệu quả hơn? dòng vốn cổ phần hóa có thực sự...
Thông tin chính thức về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 1 năm 2016, thấy rõ nét sự...
Hiệp định Thương mại tự do (FTA) EU - Việt Nam (EVFTA) đã chính thức Liên minh châu Âu (EU) công bố...
Công nghiệp chế biến, sản xuất điện, đến bất động sản, dệt may, kho hàng, đều có sự góp mặt của các...
doanh-nghiep-fdi
So sánh về hiệu quả của công việc của các doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, doanh...
Thiếu hụt nhân lực nghành CNTT và định hướng phát triển doanh nghiệp nghành CNTT , chính phủ ra...
Chính sách về thị thực visa với người nước ngoài khi vào Việt Nam ngày càng được thông thoáng hơn...
Thanh toán điện tử với hóa đơn trên 5 triệu đồng có tác dụng như thế nào với doanh nghiệp ? tầm ảnh...