Tin tức

Điểm qua những văn bản luật có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/7/2015 .
Bên cạnh các giải pháp như nâng cao quản trị doanh nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, yếu tố giữ và xây dựng thương hiệu là yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp Việt Nam trong môi trường hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.
Đa số các vị trí lãnh đạo mà mọi người vẫn gọi là “ghế” tại Viettel đều là bị ép và “cơ” duy nhất để trở thành sếp ở đây là “bị ném vào chỗ chết” để trưởng thành.
Sáng nay (ngày 9/6/2015), Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2015 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Chủ đề năm nay là “Nâng cao năng lực của khu vực kinh tế tư nhân trong nước, đảm bảo hội nhập thành công”.
Cuối năm 2015, Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) sẽ được hình thành, đồng thời, quá trình đàm phán gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ bản hoàn tất. Năm 2015 được đánh giá là năm bước ngoặt trong tiến trình...
Lý do thật đơn giản: đó là bổ sung kỹ năng cho nhau, chia sẻ công cụ, chi phí và ý tưởng để có thể hiện thực hoá một sáng kiến hay và các bên hợp tác sẽ cùng thu được lợi nhuận. Nhưng cũng tương tự như một sự...
co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc
Trước sức ép tiến độ, khá nhiều doanh nghiệp nhà nước đã tiến hành cổ phần hóa chỉ để cho có. Đây là điều rất đáng quan ngại, bởi, chất lượng của hoạt động cổ phần hóa thực sự không cao.
Danh mục Dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020, vừa được Chính phủ ban hành, đã đưa ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới. Đó là theo ngành, chứ không theo địa bàn như trước.
no-nan-kinh-doanh
Trong kinh doanh ngày nay, các khoản nợ sẽ rất dễ dàng chồng chất nhanh chóng đến mức đủ để loại doanh nghiệp ra khỏi cuộc chơi trước khi kịp tìm ra giải pháp khắc phục.
chinh-sach-co-hieu-luc-thang-5-2015
Trong tháng 5 có chính sách và thông tư mới có hiệu lực cụ thể như thế nào ? Những chính sách về điều chỉnh lương , quản lý đầu tư xây dựng và hướng dẫn về lựa chọn đầu tư ..là điểm nhấn trong tháng 5 này về chính sách và thủ tục pháp lý hiện nay.
Điểm qua những văn bản luật có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/7/2015 .
Bên cạnh các giải pháp như nâng cao quản trị doanh nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh...
Đa số các vị trí lãnh đạo mà mọi người vẫn gọi là “ghế” tại Viettel đều là bị ép và “cơ” duy nhất...
Sáng nay (ngày 9/6/2015), Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2015 đã chính thức khai mạc...
Cuối năm 2015, Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC) sẽ được hình thành, đồng thời, quá trình đàm...
Lý do thật đơn giản: đó là bổ sung kỹ năng cho nhau, chia sẻ công cụ, chi phí và ý...
co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc
Trước sức ép tiến độ, khá nhiều doanh nghiệp nhà nước đã tiến hành cổ phần hóa chỉ để cho có. Đây...
Danh mục Dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020, vừa được Chính phủ ban hành, đã đưa...
no-nan-kinh-doanh
Trong kinh doanh ngày nay, các khoản nợ sẽ rất dễ dàng chồng chất nhanh chóng đến mức đủ để loại...
chinh-sach-co-hieu-luc-thang-5-2015
Trong tháng 5 có chính sách và thông tư mới có hiệu lực cụ thể như thế nào ? Những chính sách về...