You are here

Quy định đối tượng được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán Việt Nam

Quy định về điều kiện với đối tượng được cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán hiện nay như sau:

tu-van-cap-giay-chung-nhan-kinh-doanh-dich-vu-kiem-toan-viet-nam

Tư vấn hỗ trợ những nội dung pháp lý cấp giấy chứng nhận hành nghề kiểm toán Việt nam

1. Là kiểm toán viên

2. Có thời gian thực tế làm kiểm toán từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 202/2012/TT-BTC

3. Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 150/2012/TT-BTC

4. Không thuộc các trường  hợp sau: 

  • Cán bộ, công chức, viên chức
  • Người đang bị cấm hành nghề kiểm toán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đã bị kết án một trong các tội về kinh tế, chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đưa vào cơ sở giáo dục.
  • Người có tiền án về tội kinh tế từ nghiêm trọng trở lên.
  • Người có hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý kinh tế bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt.
  • Người bị đình chỉ hành nghề kiểm toán.
  • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán chỉ có giá trị khi người được cấp có hợp đòng lao động làm toàn bộ thời gian cho một doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam.

Trong trường hợp bạn đang tìm hiểu về thủ tục xin cấp giấy nhận hành nghề kiểm toán có những vướng mắc có thể liên hệ trực tiếp với Việt Luật để được hỗ trợ tốt nhất - Hotline: 0965 999 345