You are here

Tư vấn về điều kiện chuyển nhượng dự án cho doanh nghiệp khác?

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư nhằm mục đích phát sinh lợi nhuận dựa vào những trang thiết bị, nguồn lực của mình đảm bảo được việc thực hiện các dự án đó. Tuy nhiên trong quá trình tiến hành dự án thì do một số lý do nhất định thì doanh nghiệp có dự án muốn chuyển nhượng dự án đó cho doanh nghiệp khác. Vậy điều kiện và thủ tục chuyển nhượng được thực hiện như thế nào?

1. Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư cho doanh nghiệp khác

Theo quy định của pháp luật đầu tư thì chuyển nhượng dự án từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác phải đáp ứng được các điều kiện sau:
- Dự án không thuộc các trường hợp chấm dứt hoạt động, bao gồm:
+ Nhà đầu tư chấm dứt dự án.
+ Dự án chấm dứt theo các quy định trong hợp đồng.
+ Dự án hết thời hạn hoạt động.
+ Dự án không có khả năng khắc phục các điều kiện ngừng hoạt động.
+ Dự án bị thu hồi đất theo quy định và không tiến hành điều chỉnh địa điểm tiến hành đầu tư.
+ Dự án ngừng hoạt động kinh doanh công ty mà cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư.
+ Dự án chấm dứt theo bản án, quyết định của Tòa án.
- Dự án phải đáp ứng được các điều kiện về đầu tư đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng và phải đáp ứng được các điều kiện áp dụng việc nhận chuyển nhượng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
- Dự án chuyển nhượng phải tuân thủ được các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành như đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất.
- Tuân thủ các yêu cầu, điều kiện theo quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư cho doanh nghiệp khác

2.1. Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư
Khi đáp ứng được các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư thì doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. Đơn này được làm bằng văn bản theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.
- Các báo cáo về tình hình thực hiện dự án chuyển nhượng đó từ thời điểm bắt đầu thực hiện đến lúc chuyển nhượng dự án.
- Hợp đồng chuyển nhượng dự án giữa doanh nghiệp chuyển nhượng và doanh nghiệp nhận chuyển nhượng hoặc các tài liệu khác có giá trị chứng minh việc chuyển nhượng dự án.
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực tư cách pháp lý của doanh nghiệp chuyển nhượng hoặc doanh nghiệp nhận chuyển nhượng như quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác.
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương trong trường hợp dự án thuộc trường hợp quyết định chủ trương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Đối với việc dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC thì trong hồ sơ phải có bản sao hợp lệ hợp đồng BCC đó.
- Báo cáo về tình hình tài chính trong vòng 02 năm gần nhất của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đó, các cam kết về việc hỗ trợ tài chính, bảo lãnh tài chính, tài liệu chứng minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư.
- Các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác.
2.2. Trình tự chuyển nhượng dự án đầu tư:
Doanh nghiệp chuyển nhượng dự án tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc tại Ban quản lý khu kinh tế nơi có dự án đầu tư.
Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét, quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp chuyển nhượng dự án.
Để đảm bảo việc chuyển nhượng dự án có hiệu quả thì doanh nghiệp cần phải có kinh nghiệm để đánh giá, xem xét các vấn đề pháp lý liên quan đến các điều kiện cũng như tình hình thực hiện dự án đầu tư. Việc chuyển nhượng dự án nhanh hay chậm phụ thuộc vào việc thẩm định, đánh giá dự án chuyển nhượng. Để tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, liên hệ ngay 1900.6199 để được tư vấn chính xác hơn.

Facebook comments