Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên chuyên nghành công nghệ thông tin , để đẩy hồ sơ qua mạng.
tuyen-dung-nhan-vien-van-phong
tuyển dụng nhân viên văn phòng giao nhận hồ sơ công ty.Hồ sơ tuyển dụng nhân viên nộp trực tiếp qua mail. Các ứng viên được liên hệ trực tiếp để có lịch hẹn cụ thể .
tuyendung
Công ty tư vấn việt luật tuyển dụng nhân viên kế toán thuế doanh nghiệp ,ưu tiên bạn có kinh nghiệm làm về báo cáo thuế , báo cáo tài chính hiệu quả
tuyen-dung-nhan-vien-nganh-luat
tuyển dụng nhân viên ngành luật , chuyên viên tư vấn luật doanh nghiệp , làm hồ sơ chốt thuế , tư vấn thành lập công ty , lập địa điểm kinh doanh..
Tuyển thực tập viên ngành luật
Tuyển thực tập viên ngành luật , làm hồ sơ thành lập cộng ty , tư vấn các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài.
Tuyển dụng
- Tư vấn các quy định, thủ tục và các vấn đề của luật doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, bổ sung ngành nghề, thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh... - Tư vấn, thực hiện các thủ tục về sở hữu trí tuệ,
Tuyển dụng nhân viên chuyên nghành công nghệ thông tin , để đẩy hồ sơ qua mạng.
tuyen-dung-nhan-vien-van-phong
tuyển dụng nhân viên văn phòng giao nhận hồ sơ công ty.Hồ sơ tuyển dụng nhân viên nộp trực tiếp qua...
tuyendung
Công ty tư vấn việt luật tuyển dụng nhân viên kế toán thuế doanh nghiệp ,ưu tiên bạn có kinh nghiệm...
tuyen-dung-nhan-vien-nganh-luat
tuyển dụng nhân viên ngành luật , chuyên viên tư vấn luật doanh nghiệp , làm hồ sơ chốt thuế , tư...
Tuyển thực tập viên ngành luật
Tuyển thực tập viên ngành luật , làm hồ sơ thành lập cộng ty , tư vấn các vấn đề liên quan đến...
Tuyển dụng
- Tư vấn các quy định, thủ tục và các vấn đề của luật doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, thay đổi...