Việt Luật cung cấp bảng giá thành lập công ty năm 2018 gồm chi tiết chi phí các gói dịch vụ trọn gói đến  dịch vụ đơn lẻ theo yêu cầu để doanh nghiệp có thể lựa chọn như sau:

GÓI THÀNH LẬP CÔNG TY THỦ TỤC
GÓI SIÊU RẺ
980.000 VNĐ
     1. Giấy phép kinh doanh và mã số thuế
     2. Điều lệ công ty Việt Luật soạn thảo
     3. Tư vấn khắc dấu công ty và đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử quốc gia
 
GÓI CƠ BẢN
1.500.000 VNĐ
(Đã bao gồm lệ phí NN và DV)
 
     1. Giấy phép kinh doanh và mã số thuế
     2. Dấu hộp công ty (01 dấu)
     3. Đăng công bố mẫu dấu doanh nghiệp
     4. Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia 
Lưu ý:
- Theo luật doanh nghiệp năm 2014, thành lập doanh nghiệp mới bắt buộc phải đăng bố cáo thành lập công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia từ ngày 01/ 7/ 2015.
- Doanh nghiệp có thể có nhiều dấu cty, liên hệ trực tiếp để khắc thêm dấu cty.
 
Hướng dẫn sử dụng chữ ký số kê khai thuế DN
Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng
Khuyến Mãi: Đăng ký  mua chữ ký số thời hạn 36 tháng chỉ còn 1.600.000 VNĐ (Đảm bảo chất lượng + Bảo hành) + Tặng dấu chức danh
Theo luật Quản lý thuế số 78/2006, từ 1/7/2013 bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng)
GÓI A
2.400.000 VNĐ
   1. Thành lập công ty : Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty
              - Giải trình với cơ quan thuế
             - Tư vấn đặt in hóa đơn
    2. Đăng công bố mẫu dấu doanh nghiệp
    3. Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
    4. Khắc dấu chức danh
    5. Tặng 01 dấu: sao y bản chính, dấu bán hàng qua điện thoại,đã thu tiền, đã chi tiền hoặc đã thanh toán..
    6. Lập sổ thành viên / cổ đông
    7. Thiết lập hồ sơ  khai thuế ban đầu & hướng dẫn sử dụng hóa đơn
    8. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế
 
Hướng dẫn sử dụng chữ ký số kê khai thuế DN
Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng
Khuyến Mãi: Đăng ký  mua chữ ký số thời hạn 36 tháng chỉ còn 1.600.000 VNĐ (Đảm bảo chất lượng + Bảo hành) 
GÓI B
3.100.000 VNĐ
     1. Thành lập công ty : Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty
    2. Đăng công bố mẫu dấu doanh nghiệp 
    3 . Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
    4. Khắc dấu chức danh
    5. Tặng 01 dấu: sao y bản chính, dấu bán hàng qua điện thoại,đã thu tiền, đã chi tiền hoặc đã thanh toán..
    6.  Lập sổ thành viên / cổ đông
    7. Tư vấn các quy định về thuế và các giấy tờ liên quan
    8. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu & hướng dẫn sử dụng hóa đơn
    9. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế
              -  Giải trình với cơ quan thuế
              - Tư vấn đặt in hóa đơn
    10. Bảng hiệu công ty
    11. Soạn thảo hồ sơ Đăng ký mở tài khoản ngân hàng
   12. Cung cấp hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Điều lệ công ty, biên bản họp mẫu, quy trình cuộc họp mẫu, quyết định bổ nhiệm trưởng phó phòng và kế toán mẫu…)
 
Hướng dẫn sử dụng chữ ký số kê khai thuế DN
Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng
Khuyến Mãi: Đăng ký  mua chữ ký số thời hạn 36 tháng chỉ còn 1.600.000 VNĐ (Đảm bảo chất lượng + Bảo hành) 
GÓI C
5.500.000 VNĐ
     1. Thành lập công ty : Giấy phép + Mã số thuế + Dấu công ty
     2. Đăng công bố mẫu dấu doanh nghiệp 
     3. Đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
     4. Khắc dấu chức danh
     5.Tặng 01 dấu: sao y bản chính, dấu bán hàng qua điện thoại,đã thu tiền, đã chi tiền hoặc đã thanh toán..
     6. Lập sổ thành viên / cổ đông
     7. Tư vấn các quy định về thuế và các giấy tờ liên quan
     8. Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu & hướng dẫn sử dụng hóa đơn
     9. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế
    10. Bảng hiệu công ty
    11. Soạn thảo hồ sơ Đăng ký mở tài khoản ngân hàng
    12. Cung cấp hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Điều lệ công ty, biên bản họp mẫu, quy trình cuộc họp mẫu, quyết định bổ nhiệm trưởng phó phòng và kế toán mẫu…
             - Giải trình với cơ quan thuế
            - Tư vấn đặt in hóa đơn
    13. In 03 quyển hóa đơn GTGT ( Không bao gồm phát hành hóa đơn)
    14.  Đăng ký chữ ký số có thời hạn 36 tháng ( Trị giá 1.600.000 VNĐ )
GÓI PHÁT HÀNH  HÓA ĐƠN
5.000.000 VNĐ
 Quy trình: 
 Bước 1. Nộp mẫu 01/Môn bài 
 Bước 2. Nộp mẫu 06/ phương pháp tính thuế GTGT 
 Bước 3. Nộp mẫu 08/ GTGT mở tài khoản ngân hàng.  
 Bước 4. Sau 07 ngày nhận kết quả mẫu 06
 Bước 5. Mở tài khoản ngân hàng
 Bước 6. Dùng chữ ký số đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng
 Bước 7. Hoàn thiện mẫu 08 về tài khoản ngân hàng nộp cho thuế
 Bước 8. Lên ngân hàng xin đăng ký nộp thuế điện tử nộp cho ngân hàng nơi mở tài khoản.
 Bước 9. Sau 3-7 ngày sẽ hẹn gặp thuế để xác định thời gian kiểm tra trụ sở
 Bước 10. Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ để thuế kiểm tra trụ sở.  
 Bước 11. Cán bộ thuế lập biên bản kiểm tra trụ sở
 Bước 12. Ra ngân hàng nộp kiểm tra của thuế xin xác nhận của cán bộ quản lý phường kèm theo đầy đủ hồ sơ.
Bước 13. Nhận thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn đặt in
 Bước 14. Sau khi xong toàn bộ công đoạn trên doanh nghiệp sẽ in hóa đơn và làm thông báo đặt in hóa đơn lần đầu: (Biên bản kiểm tra trụ sở + Thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn đặt in + thông báo phát hành hóa đơn + Hóa đơn mẫu + Hợp đồng in hóa đơn + biên bản hủy kẽm (nếu cần).  
 

 

Giảm 20% khi đăng ký thành lập công ty online

 

ĐĂNG KÝ ONLINE

Bảng báo giá các dịch vụ liên quan khác năm 2018 tại Việt Luật  

STT DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ (VND)
1 Thành lập chi nhánh – Văn phòng đại diện (Cty mẹ tại TP. Hà Nội) 500.000
2 Thành lập chi nhánh – Văn phòng đại diện (Cty mẹ tại tỉnh/TP khác 500.000
3 Thay đổi nội dung ĐKKD của doanh nghiệp (tên cty, trụ sở, ngành nghề, vốn) 1.000.000
4 Giảm vốn (không giảm vốn đối với cty TNHH 1 TV, Cty cổ phần) 2.000.000
5 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (TNHH <-> CP, TNHH 1 TV <-> TNHH) 1.000.000
6 Chuyển đổi DNTN => Cty TNHH, TNHH 1TV 2.000.000
7 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ Văn phòng đại diện 500.000
8 Thủ tục khắc dấu công ty- doanh nghiệp 500.000
9 Đăng bố cáo trên báo giấy hoặc cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia tùy trường hợp 300.000
10 Thiết lập hồ sơ pháp lý khai thuế cho cty mới thành lập 300.000
11 Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế, giải trình với cơ quan thuế và làm thủ tục mua hóa đơn 200.000
12 Soạn thảo hồ sơ báo cáo thuế không phát sinh chứng từ 200.000
13 Soạn thảo hồ sơ báo cáo thuế có phát sinh chứng từ 400.000
14 Dịch vụ kế toán trọn gói (Báo cáo thuế, ghi chép sổ sách, quyết toán quý, quyết toán năm, báo cáo thống kê, mua hóa đơn, tư vấn thuế, đại diện doanh nghiệp làm việc với CQ thuế. Thỏa thuận
15 Đăng ký khai trình sử dụng lao động, thang bảng lương, thỏa ước lao động, nội quy lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Thỏa thuận
16 Thiết kế logo với ý tưởng đơn giản từ phát họa của doanh nghiệp (in màu, gửi mail, CD). 300.000
17 Thiết kế logo theo phong thủy (tư vấn vào thứ 7 hàng tuần), xuất file kèm thông số màu. 5.000.000
18 Đăng ký bản quyền mỹ thuật ứng dụng cho logo. 1.500.000
19 Đăng ký độc quyền nhãn hiệu hàng hóa: Thương hiệu, tên cty, nhãn hiệu, logo, slogan 2.500.000
20 Đăng ký mã số mã vạch 8 số 3.000.000
21 Đăng ký mã số mã vạch 9-10 số 2.500.000
22 Bảng hiệu công ty (Chất liệu mica, kích thước 30x40cm) 250.000
23 Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng cho doanh nghiệp 200.000
24 Báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng
500.000-2.000.000
25 Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD với cơ quan thuế
200.000
26 Thực hiện thủ tục chuyển quản lý thuế qua Chi cục thuế khác quận
1.000.000
27 Giải thể chi nhánh/ văn phòng đại diện 500.000
28:   Giải thể doanh nghiệp gồm:

A. Đăng báo bố cáo giải thể 350.000

B. Soạn hồ sơ giải thể để nộp cơ quan quản lý thuế 500.000

C. Thanh lý tài sản (nếu có) 200.000

D. Thanh hủy hóa đơn (nếu có) 200.000

E. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân Tùy trường hợp
  F. Quyết toán thuế giải thể Tùy trường hợp
  G. Báo cáo thuế tháng hiện tại 500.000
  H. Hồ sơ thủ tục giải thể tại Sở KH & Đầu Tư TP. Hà Nội hoặc các tỉnh thành phố trên toàn quốc 100.000
DỊCH VỤ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
29 Xin cấp thẻ ABTC (dành cho doanh nhân APEC)

15.000.00

Lệ phí nhà nước

1.200.000

30 Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài – Work Permit 4.000.000
31 Xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2.500.000
32 Gia hạn visa cho người nước ngoài 600.000
33 Miễn thị thực cho Việt Kiều
3.500.000
34  
  A. Dịch vụ
32.000.000
  B. Thương mại: xuất nhập khẩu
35.000.000
  C. Ngành nghề sản xuất
42.000.000
  D. Ngành có điều kiện 62.000.000
  E. Dự án trên 300 tỷ
Tùy dự án
35 Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài tại TP. Hà Nội 500 USD
36 Công ty có vốn nước ngoài thành lập đơn vị trực thuộc: Chi nhánh, VPĐD, kho,trung tâm 4.000.000
37 Công ty có vốn nước ngoài thành lập đơn vị trực thuộc: xưởng sản xuất.
15.000.000
38 Thay đổi tên công ty, chuyển trụ sở, vốn, thành viên 4.000.000
39 Thay đổi bổ sung ngành nghề Tùy từng nghành nghề
40 Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp Tùy trường hợp
41 Giải thể
Tùy trường hợp

 

 

         Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

  • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
  • TP. HCM liên hệ: 0938.234.777 Ms.Sương để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thành lập công ty  uy tín – giá ưu đãi nhất.