Chi nhánh công ty là gì? Chi nhánh công ty có yếu tố pháp nhân không?

Trước khi bạn thực hiện thủ tục mở chi nhánh công ty, bạn sẽ có những thắc mắc như chi nhánh công ty là gì?  có những chức năng như thế nào ? và việc mở chi nhánh công ty ra một địa điểm khác thì phương thức hoạt động như thế nào? có còn phụ thuộc vào doanh nghiệp chủ quản không ?

Tiếp đó là những thắc mắc về hoạt động kinh doanh như giấy phép hoạt động của chi nhánh, dấu của chi nhánh và hóa đơn của chi nhánh công ty như thế nào và các cách thức hạch toán ra sao? và còn rất nhiều những vướng mắc với doanh nghiệp khi mở chi nhánh cho doanh nghiệp của mình.

Để giải đáp một phần những nội dung vướng mắc trên, công ty tư vấn Việt Luật hướng dẫn những nội dung cụ thể như sau:

Chi nhánh công ty là gì?
chi-nhanh-cong-ty-la-gi-hach-toan-doc-lap-va-phu-thuoc

Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 thì:

Điều 92. Văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân

1. Pháp nhân có thể đặt văn phòng đại diện, chi nhánh ở nơi khác với nơi đặt trụ sở của pháp nhân.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của pháp nhân và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó.

3. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

4. Văn phòng đại diện, chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền.

5. Pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do văn phòng đại diện, chi nhánh xác lập, thực hiện.

Theo đó, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Chức năng hoạt động và tính pháp nhân của chi nhánh là có hay không ?

Mặt khác, theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 thì:

Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng tại Bộ luật dân sự quy định:

Điều 84. Pháp nhân

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập

Chi nhánh có được xuất hóa đơn riêng không hay hóa đơn theo công ty chủ quản?

Về nội dung này, nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì hóa đơn xuất ra hoàn toàn là hóa đơn của công ty, trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập thì chi nhánh xuất hóa đơn riêng
Lưu ý: Không được phép chi nhánh xuất hóa đơn ngược lại cho công ty chủ quản của mình.

Chi nhánh công ty có con dấu riêng không?

Theo khoản 1 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp:
Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.
Như vậy: khi doanh nghiệp thành lập chi nhánh của doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu do doanh nghiệp không có quyền tự định đoạt việc chi nhánh đó có sử dụng con dấu hay không tùy theo nhu cầu hoạt động và điều lệ của doanh nghiệp mình. Hiện tại, chúng tôi cũng không tìm thấy quy định nào về việc bắt buộc chi nhánh phải có con dấu riêng vì thế câu hỏi này vẫn chưa được trả lời thỏa đáng nhất

Chi nhánh công ty có tư cách pháp nhân không?

Theo Điều 74 Bộ luật dân sự 2015 thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ những điều kiện sau đây:

– Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
– Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
– Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
– Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Theo quy định tại Điều 84 Bộ luật dân sự 2015 thì:

“Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân
1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.
2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.
5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.
6. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.”

Bên cạnh đó, tại Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:
“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

==> Theo quy định trên thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc pháp nhân (công ty mẹ), không phải pháp nhân. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hay 1 phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Trường hợp doanh nghiệp không ủy quyền cho Chi nhánh thực hiện công việc mà Chi nhánh tự ý làm thì người đứng đầu Chi nhánh phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Còn nhiều những thắc mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến chi nhánh công ty là gì, quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty, thành lập chi nhánh công ty, hay tìm hiểu về phương thức hoạt động chi nhánh công ty vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi để được tư vấn tốt nhất. Hotline:0965 999 345
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ