Dịch vụ công bố hợp quy sản phẩm nước sơn

Nếu bạn đang tìm hiểu về cách thức thực hiện thủ tục công bố hợp quy sản phẩm nước sơn tại Việt Nam để có thể hoạt động kinh doanh, lưu thông trên thị trường mà chưa biết rõ cần làm các bước như thế nào? và tìm hiểu về thời gian và chi phí thực hiện ra sao ? 

dich-vu-cong-cong-bo-hop-quy-san-pham-nuoc-son-moi-nhat

Tư vấn đăng ký công bố hợp quy sản phẩm nước sơn

Những vướng mắc đó sẽ được Việt Luật tư vấn cụ thể như sau:

Theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2014 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản phẩm sơn bắt buộc khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Thông thường, đơn vị muốn công bố hợp quy có thể lựa chọn giữa phương án công bố bên thứ nhất và bên thứ ba, tuy nhiên đối với công bố hợp quy vật liệu xây dựng bắt buộc phải công bố bên thứ 3.   

Hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm nước sơn bao gồm:    

 • Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật)
 • Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố 
 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn   
 • Báo cáo đánh giá hợp chuẩn  kèm theo bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức thử nghiệm đã đăng ký.      

Thủ tục xử lý hồ sơ công bố hợp quy:

Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp quy)

Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện

Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định

Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy

Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành)

Thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

Thời gian có hiệu lực: 03 năm kể từ ngày được cấp phép

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy sản phẩm nước sơn

 • Thông báo trên các phương tiện thông tin thích hợp về việc công bố hợp quy của mình đảm bảo người sử dụng sản phẩm, hàng hóa đó dễ dàng tiếp cận.
 • Duy trì liên tục và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy; duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ.
 • Sử dụng dấu hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa đã được công bố hợp quy theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư này trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Lập sổ theo dõi và định kỳ hàng năm báo cáo việc sử dụng dấu hợp quy cho tổ chức chứng nhận được chỉ định.
 • Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy trong quá trình lưu thông hoặc sử dụng, tổ chức, cá nhân phải:

Kịp thời thông báo bằng văn bản về sự không phù hợp với cơ quan chuyên ngành;

Tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa không phù hợp có rủi ro cao gây mất an toàn cho người sử dụng; ngừng vận hành, khai thác các quá trình, dịch vụ, môi trường liên quan khi cần thiết;

Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp; 

Thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên ngành về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường vào sử dụng, lưu thông, khai thác, kinh doanh. 

 • Lập và lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước như sau:

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy bao gồm các bản chính, bản sao các giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 14 và Hồ sơ đánh giá giám sát của tổ chức chứng nhận được chỉ định;

Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), lưu giữ hồ sơ công bố hợp quy bao gồm các bản chính, bản sao các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 và Hồ sơ tự đánh giá giám sát của tổ chức, cá nhân theo kế hoạch giám sát.

 • Cung cấp tài liệu chứng minh việc đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cung cấp bản sao y bản chính giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường.
 • Thực hiện việc công bố lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký hoặc có bất kỳ sự thay đổi nào về tính năng, công dụng, đặc điểm của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã công bố hợp quy

Cơ quan cấp giấy phép: Sở Xây Dựng.

Thời gian và chi phí thực hiện dịch vụ công bố hợp quy sản phẩm nước sơn

 • Tùy vào trường hợp sẽ có mức giá khác nhau. Để nắm rõ thông tin thủ tục dịch vụ công bố hợp quy sản phẩm nước sơn Việt Luật xin mời khách hàng gọi điện với Việt Luật để được tư vấn cụ thể. Công ty Việt Luật Hotline 0985 989 256 hoặc tới trực tiếp trụ sở của chúng tôi để được tư vấn cụ thể. Địa chỉ: số 8 ngõ 22 Phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, TP HN
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ