You are here

Hỏi đáp

hoa-don-dien-tu-la-gi

Để khắc phục những hạn chế của hóa đơn giấy thông thường, thì việc hóa đơn điện tử ra đời là giải pháp kịp thời cứu cánh cho các doanh nghiệp,...

co-phan-uu-dai-hoan-lai

Cổ phần ưu đãi (preferred stock) là một loại chứng khoán tài chính do công ty cổ phần phát hành cho các thể nhân hay định chế đầu tư để gọi vốn...

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là một trong những loại cổ phần ưu đãi của công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phẩn ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.

 Cổ phần là vấn đề pháp lý cơ bản của công ty cổ phần. Cổ phần mang bản chất là quyền tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu, nó là phần chia nhỏ...

cach-chuc-giam-doc-tong-giam-doc-trong-cong-ty-nha-nuoc

Các trường hợp cách chức Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty nhà nước được quy định như thế nào?

cach-chuc-kiem-soat-vien-cong-ty-nha-nuoc

Hỏi: Các trường hợp cách chức Kiểm soát viên công ty nhà nước được quy định như thế nào?
 

Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên có những quyền hạn và nghĩa vụ gì?
 

doanh-nghiep-chiu-tranh-nhiem-huu-han

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn là gì? Luật sư tư vấn doanh nghiệp tại Việt Luật hỗ trợ khách hàng miễn phí 

cac-loai-co-phan-trong-cong-ty-co-phan

Các loại cổ phần của công ty cổ phần ? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? 
 

Việc thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp được quy định như thế nào?
 

Pages

Facebook comments