Phân biệt giám đốc và người đại diện pháp luật doanh nghiệp

Phân biệt giám đốc và người đại diện pháp luật doanh nghiệp: Doanh nghiệp dù lựa chọn loại hình kinh doanh, tổ chức theo mô hình tổ chức nào, thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là vị trí luôn xuất hiện. Đây là cá nhân có vai trò quan trọng, chịu nhiều trách nhiệm trong quá trình hoạt động của công ty.

Vậy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai? Vị trí này so với giám đốc (tổng giám đốc) có những khác biệt nào? Hãy cùng Công ty tư vấn Việt Luật giải đáp những vấn đề pháp lý này.

 1. Quy định của pháp luật về người đại diện của doanh nghiệp

Về định nghĩa, thuật ngữ “người đại diện theo pháp luật” quy định tại điều 12, Luật doanh nghiệp năm 2020. Theo đó:

“Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Đặc điểm của người đại diện pháp luật doanh nghiệp

– Về số lượng,

+ Doanh nghiệp tư nhân có một người đại diện duy nhất theo pháp luật là chủ sở hữu doanh nghiệp;

+ Công ty hợp danh có một người đại diện là một thành viên hợp danh được Hội đồng thành viên bầu ra.

+ Riêng với Công ty TNHH và Công ty cổ phần có thể có nhiều người đại diện.

* Ưu điểm:
Đây là một sự thay đổi mang tính tích cực, ưu đãi cho doanh nghiệp khi việc cho phép có hơn một người đại diện theo pháp luật sẽ như một sự tôn trọng quyền tự quyết về số lượng nhân sự của công ty, đảm bảo quyền tự do kinh doanh. Thêm vào đó, việc có nhiều người đại diện cũng sẽ giúp cho khối lượng công việc được chia sẻ, cũng như đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp.

Ví dụ; trong trường hợp người đại diện theo pháp luật chết hoặc bị mất năng lực hành vi, nếu như số lượng phải tuân thủ theo quy định cũ, sẽ gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng theo quy định mới, họ có thể có những phương án để hạn chế rủi ro.

Về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Điều 13, Luật Doanh nghiệp năm 2020 chỉ ra ba trách nhiệm chính của những cá nhân này. Cụ thể, người đại diện có trách nhiệm:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

  • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.

2. Những điểm khác biệt giữa người đại diện theo pháp luật với giám đốc (tổng giám đốc) công ty

Tiêu chí Người đại diện theo pháp luật của công ty Giám đốc(tổng giám đốc) công ty
Định nghĩa Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu của công ty
Tiêu chuẩn Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp

Cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ hoặc không phải thành viên công ty, có đủ năng lực phù hợp với công ty.

Số lượng Có thể nhiều hơn một người Một người
Chế độ thù lao, lương Được trả lương theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động Có thể được trả dựa trên kết quả và hiệu quả kinh doanh
Trách nhiệm – Đại diện cho công ty tham gia các giao dịch, quan hệ pháp luật của công ty

-Trung thành với lợi ích của công ty

– Điều hành hoạt động kinh doanh của công ty

– Bổ nhiệm, kỷ luật, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, tuyển dụng nhân sự cho công ty

– Ban hành quy chế nội bộ công ty

Trên đây là phần tư vấn của Công ty Việt Luật về vấn đề giám đốc và người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật về doanh nghiệp hoặc cần thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty vui lòng liên hệ tổng đài: 0965 999 345 để được giải đáp.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ