You are here

Hỏi đáp

ho-kinh-doanh-su-dung-va-xuat-hoa-don-nhu-the-nao

Hình thức sử dụng hóa đơn và xuất hóa đơn được áp dụng với hộ kinh doanh theo quy định hiện nay bao gồm những nội dung như thế nào? những quy định...

truong-hop-thu-hoi-giay-dang-ky-ho-kinh-doanh

Hộ kinh doanh bị thu hồi giấy phép đăng ý hoạt động trong những trường hợp như hồ sơ kê khai đăng ký giả mạo, chủ doanh nghiệp bị cấm đăng ký...

quy-dinh-dong-so-huu-doanh-nghiep-va-ho-kinh-doanh-ca-the

Tư vấn và giải đáp các vấn đề pháp lý về việc chủ sở hữu doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể theo quy định hiện nay.

tuvan-hoat-dong-ho-kinh-doanh-ca-the-hien-nay

Bạn đang có nhu cầu đăng ký kinh doanh với loại hình hộ cá kinh doanh cá thể nhưng chưa nắm rõ về những đặc điểm, thủ tục pháp lý như thế nào?...

nhung-truong-hop-khong-can-dang-ky-kinh-doanh

Những trường hợp nào khi hoạt động kinh doanh phải đăng ký có giấy phép hoạt động và những trường hợp nào chưa phải đăng ký ?

hinh-anh-dong-dau-treo

Dấu treo là gì ? Dấu giáp lai là gì ? Những trường hợp nào cần đóng dấu treo và dấu giáp lai theo quy định hiện nay. Nội dung thắc mắc được tư vấn...

ho-so-giai-the-cong-ty-hop-danh

Nguyên nhân dẫn đến việc giải thể loại hình công ty hợp danh hiện nay? Những tư vấn về pháp lý tránh rủi ro pháp lý hay thủ tục khi thực hiện giải...

tam-ngung-cong-ty-hop-danh

Giải đáp và hướng dẫn những thắc mắc về thủ tục thông báo tạm ngừng hay tiếp tục hoạt động trở lại áp dụng với loại hình công ty hợp danh theo quy...

thay-doi-nganh-nghe-cong-ty-hop-danh-moi-nhat

Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh áp dụng với loại hình công ty hợp danh theo quy định hiện nay được thể hiện cụ thể như...

thay-doi-ty-le-von-gop-cong-ty-hop-danh

Giải đáp các thắc mắc khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung về vốn điều lệ công ty hợp danh, tỷ lệ vốn góp các thành viên trong công ty. Việt...

Pages

Facebook comments