Thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình công ty mang tính đại chúng rộng rãi. Công ty cổ phần khi tham gia thực hiện các hoạt động kinh doanh đều thông qua người đại diện theo pháp luật của mình. Vậy trong trường hợp này thì thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? Việt Luật xin mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để nắm rõ thông tin chi tiết.
thay-doi-nguoi-dai-dien-phap-luat-cong-ty-co-phan
Tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

Quy định người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

– Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là việc cá nhân đại diện doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đại diện với tư cách đương sự trước Tòa án, Trọng tài, cơ quan khác và đại diện thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định.

– Công ty cổ phần có một hoặc có nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định về số lượng, chức danh quản lý, quy định về quyền và nghĩa vụ cụ thể của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

– Công ty cổ phần phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện cư trú tại Việt Nam. Trong trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam thì người đại diện duy nhất của CTCP phải có văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ đại diện của mình. Trách nhiệm trong trường hợp này thuộc về người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp người đại diện này vắng mặt tại Việt Nam mà không ủy quyền cho người khác hoặc bị chết, mất tích, bị hạn chế, mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị CTCP cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tòa án chỉ định người đại diện của công ty cổ phần trong quá trình tố tụng tại Tòa án trong một số trường hợp đặc biệt.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật được quy định:

– Người đại diện theo pháp luật của CTCP phải thực hiện các quyền, nghĩa vụ được giao trung thực, cẩn trọng, bảo đảm lợi ích hợp pháp của CTCP.

– Không được sử dụng thông tin, bí quyết kinh doanh của doanh nghiệp, không được sử dụng tài sản của doanh nghiệp để trục lợi cho bản thân, cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

– Người đại diện theo pháp luật của CTCP phải thực hiện việc thông báo đầy đủ, kịp thời chính xác cho công ty về kết quả làm việc của mình.

– Người đại diện theo pháp luật của CTCP phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho CTCP do hành vi vi phạm nghĩa vụ của mình.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty cổ phần

Khi thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật thì công ty cổ phần phải hoàn chỉnh hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

– Thông báo của công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

– Bản sao hợp lệ giấy tờ cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty.

– Quyết định và biên bản họp hoặc bản sao hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của CTCP.

– Trong trường hợp công ty cổ phần đi thuê người làm đại diện theo pháp luật cho công ty mình thì phải cung cấp hợp đồng lao động giữa người đó với CTCP và quyết định bổ nhiệm người đại diện của công ty.

– Thông báo bằng văn bản về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế.

– Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi với cơ quan có thẩm quyền.

Trình tự thay đổi người đại diện pháp luật công ty mới nhất

CTCP gửi trực tiếp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi CTCP đặt trụ sở hoặc nộp hồ sơ qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia.
Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho CTCP. Nếu từ chối cấp thì phải ra thông báo về việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ thay đổi.

Lệ phí thay đối người đại diện pháp luật

– 100.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh và miễn phí hồ sơ qua mạng đăng ký điện tử.
Nếu bạn còn băn khoăn về việc thay đổi người đại diện pháp luật công ty/doanh nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ