Thay đổi vốn đầu tư công ty nước ngoài tại Việt Nam

Để thực hiện thủ tục thay đổi vốn đầu tư công ty nước ngoài tại Việt Nam nhà đầu tư thường gặp những vướng mắc liên quan đến các thủ tục pháp lý vì chưa nắm rõ và hiểu chi tiết cụ thể, để tiết kiệm về thời gian và chi phí nhà đầu tư khi thực hiện thay đổi nội dung đầu tư  Việt Luật tư vấn nội dung và cung cấp dịch vụ làm thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tới khách hàng như sau:

Trước tiên về nội dung thay đổi vốn đầu tư sẽ có hai hình thức đó là tăng vốn đầu tư và giảm vốn đầu tư, cả 2 trường hợp này thành phần hồ sơ sẽ tương đối giống nhau và chuyên viên của Việt Luật sẽ thực hiện tư vấn những nội dung liên quan đến việc thay đổi vốn công ty và tiến hành soạn thảo hồ sơ.

Tư vấn các công việc cần làm trước khi thay đổi vốn đầu tư cho công ty

 • Tư vấn về trách nhiệm cá nhân, pháp nhân khi thực hiện thay đổi vốn đầu tư (tăng hoặc giảm vốn đầu tư)
 • Việc thay đổi vốn đầu tư ảnh hưởng thế nào đến mức đóng thuế, việc nộp thuế với cơ quan thuế vụ và nghĩa vụ thực hiện các thủ tục về thuế
 • Tư vấn quy định về việc chứng minh năng lực tài chính khi tăng vốn, giảm vốn đầu tư

Giấy tờ nhà đầu tư cần cung cấp

 • Giấy chứng nhận đầu tư hiện đang sử dụng
 • Báo cáo tài chính của năm gần nhất (Nếu có yêu cầu bổ sung)
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính khả năng góp vốn với số vốn tăng lên

Việt Luật sẽ soạn thảo hồ sơ về việc thay đổi vốn công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Văn bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư (thay đổi vốn) do người đại diện công ty ký
 • Văn bản giải trình về việc thay đổi vốn đầu tư (Với các nội dung cụ thể là tăng vốn hay giảm vốn)
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đã được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư
 • Thông báo về tiến độ góp vốn đầu tư
 • Giấy chứng nhận đầu tư hiện hành
 • Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư kèm theo: Biên bản họp/ quyết định họp về việc đổi vốn đầu tư doanh nghiệp

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thời gian thực hiện và chi phí

 • Thời gian thực hiện dịch vụ : 30 ngày làm việc

 • Chi phí : 500 USD (Đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ thực hiện thay đổi vốn đầu tư)

Những nội dung liên quan quan đến thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư Việt Luật hỗ trợ tư vấn nhà đầu tư như chuyển đổi các hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn giữa các cổ đông trong công ty ..

Với những trường hợp thay đổi và điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư cần chuẩn bị bản giải trình về điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án và các giải pháp, kèm theo ý kiến của bộ quản lý ngành với các dự án sản xuất.

Các trường hợp mở chi nhánh sản xuất , cơ cấu lại vốn đầu tư và các nội dung khác vui lòng liên hệ trực tiếp với các chuyên viên tư vấn vủa Việt Luật để hiểu rõ về quy trình và thủ tục pháp lý một cách chi tiết và cụ thể nhất !

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ