Cập nhật thay đổi đăng ký kinh doanh tại Thuận Thành Bắc Ninh

Ngày 13/2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 20. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Sau khi nghị quyết được ban hành Tỉnh Bắc Ninh sẽ có 2 Huyện chính thức lên thị xã bao gồm: Thị xã Thuận Thành và Thị Xã Quế Võ. Việc thay đổi điều chỉnh địa giới hành chính này cũng kéo theo việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh trên giấy phép DKKD của các doanh nghiệp thuộc 2 Thị xã trên. Vậy Thủ tục thay đổi cập nhật đăng ký kinh doanh tại Thị xã Thuận Thành được thực hiện như thế nào. Trình tự thủ tục cụ thể ra sao Việt Luật xin mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để nắm rõ thông tin chi tiết.

Văn bản pháp Luật:

  • Nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành
  • Nghị quyết 723/NQ-UBTVQH15 của Ban Thường vụ Quốc Hội
  • Luật doanh nghiệp 2020
thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-tai-thuan-thanh
Thay đổi đăng ký kinh doanh tại Thuận thành

Tại sao phải thay đổi đăng ký kinh doanh tại Huyện Thuận Thành

Căn cứ vào tình hình cụ thể được ban thường vụ quốc hội đã thông qua ngày 13/02/2023 có quy định về việc chấp nhận việc thay đổi địa giới hành chính Huyện Thuận Thành lên Thị xã Thuận Thành kéo theo việc thay đổi toàn bộ giấy tờ liên quan đến địa giới hành chính. Nghị Quyết này có hiệu lực từ 10/04/2023.

Như vậy kể từ ngày 10/04/2023 toàn bộ các thông tin liên quan đến địa giới hành chính Huyện Thuận Thành (cũ) sẽ chuyển sang tên địa giới hành chính mới là (Thị xã Thuận Thành). Các giấy tờ có liên quan như, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ bài đỏ, giấy đăng ký kinh doanh,..vv.

Căn cứ vào điều số 44 nghị định 122/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành có quy định về “Vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” Trong đó có nội dung quy định cụ thể.

1. Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 30 ngày.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Đồng thời căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020 có quy định tại điều 30 như sau:

1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.
2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
4. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:
a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực. Kèm theo hồ sơ đăng ký phải gồm bản sao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực;
b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký quy định tại điểm a khoản này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người đề nghị đăng ký thay đổi. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi và nêu rõ lý do.

Như vậy căn cứ từ các điều luật trên nghĩa vụ phải làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là điều bắt buộc để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính.

Điều kiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại Thị Xã Thuận Thành

Dựa vào Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01 về đăng ký doanh nghiệp có quy định. Để thay đổi đăng ký kinh doanh cập nhật sang địa chỉ địa giới hành chính thị xã Thuận Thành doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

  • Chuẩn bị hồ sơ xác minh địa điểm kinh doanh như sổ đỏ, giấy tờ xác nhận của địa chính về việc thay đổi địa giới hành chính
  • Doanh nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp theo trình tự đúng quy định của pháp luật.
  • Khi thông báo thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh với sở kế hoạch và đầu tư doanh nghiệp cần phải có hồ sơ xin thay đổi hợp lệ và doanh nghiệp cần phải đóng lệ phí thay đổi, lệ phí công bố theo quy định.

Thủ tục đổi đăng ký kinh doanh tại Thị Xã Thuận Thành

Quy trình thủ tục chung đối với việc thay đổi đăng ký kinh doanh nói chung hoặc thay đổi địa chỉ công ty nói riêng đều bao gồm các bước như sau:

Bước 1: soạn thảo chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Hồ sơ này sẽ được Việt Luật tư vấn và chuẩn bị đầy đủ cho khách hàng

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh, cập nhật đăng ký kinh doanh lên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ phòng đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm kiểm tra thẩm duyệt hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu hồ sơ đầy đủ và đúng theo quy định chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra giấy xác nhận thay đổi đăng ký kinh doanh và giấy biên nhận ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ có sai xót phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo để báo cho doanh nghiệp được biết và sửa đổi hồ sơ cho đúng quy định của pháp luật.

Bước 4: Việt Luật sẽ thay mặt khách hàng nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh và làm công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công bố lên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Bước 5:  Khắc dấu công ty theo địa giới hành chính mới và tiến hành trả kết quả bao gồm con dấu  +  giấy đăng ký kinh doanh mới tận tay khách hàng và tư vấn các thủ tục sau khi thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Bước 6: Hỗ trợ giải đáp các vướng mắc của khách hàng về việc thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi cập nhật địa giới hành chính mới.

Các công việc cần làm sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh tại Thị xã Thuận Thành

Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới khách hàng cần chú ý các công việc sau sau khi nhận kết quả.  Đối với những khách hàng sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Việt Luật sẽ được Việt Luật hỗ trợ thay đổi toàn bộ thông tin theo quy định. Ngược lại với những khách hàng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi có thể tham khảo các thông tin dưới đây để nắm bắt được các công việc cần làm sau khi thay đổi địa chỉ công ty.

Thay đổi thông tin doanh nghiệp trên phần mềm hóa đơn

Việc thay đổi địa chỉ sang thị xã Thuận Thành sau khi nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cũng cần phải tiến hành các thủ tục thay đổi cập nhật thông tin hóa đơn cho chính xác. Để tiến hành thay đổi quý khách hàng cần liên hệ nhà cung cấp hóa đơn mà doanh nghiệp sử dụng để được hỗ trợ thay đổi thông tin. Sau khi thay đổi thông tin cần phải tiến hành cắm chữ ký số và đẩy lại tờ khai 01 đến cơ quan thuế. Trong thời gian 01 -03 ngày làm việc cơ quan thuế khi nhận được tờ khai sẽ có trách nhiệm kiểm tra và duyệt tờ khai. Nếu tờ khai được chấp nhận doanh nghiệp mới có thể xuất hóa đơn theo đúng quy định.

Lưu ý: Trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh tuyệt đối doanh nghiệp không được xuất hóa đơn tránh trường hợp sai thông tin doanh nghiệp không đáng có.

Trong 1 số trường hợp tùy thuộc vào cơ quan quản lý thuế sẽ có những cơ quan yêu cầu doanh nghiệp phải tiến hành nộp mẫu 08 bản cứng lên cơ quan thuế để thông báo thay đổi thông tin tới thuế (việc này sẽ tùy trường hợp cơ quan thuế doanh nghiệp nên tìm hiểu trước khi tiến hành hoạt động)

Cập nhật thông tin doanh nghiệp trên phần mềm bảo hiểm xã hội

Việc cập nhật thay đổi phần mềm bảo hiểm cũng giống như trên phần mềm hóa đơn điện tử.  Thay vì cơ quan tiếp nhận là cơ quan thuế thì đối với bảo hiểm xã hội cơ quan tiếp nhận sẽ là cán bộ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Trường hợp này doanh nghiệp cũng cần phải có chữ ký số đã đăng ký phần mềm bảo hiểm xã hội để tiến hành đẩy tờ khai thay đổi thông tin doanh nghiệp lên cơ quan thuế. Thông thường cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chấp nhận nhanh hơn so với cơ quan thuế.  Có thể kết quả sẽ trả về trong thời gian từ 1 vài tiếng cho tới 1 ngày.

Cập nhật đăng ký kinh doanh tới ngân hàng.

Đối với các ngân hàng doanh nghiệp có đăng ký mở tài khoản công ty. Việc cập nhật giấy đăng ký kinh doanh và con dấu mới là việc bắt buộc bởi trong quá trình sau khi thay đổi nếu doanh nghiệp không cập nhật giấy đăng ký kinh doanh và con dấu mới thì sẽ gây khó khăn trong việc chấp nhận các giao dịch liên quan. Bởi tại thời điểm này con dấu công ty mới chưa được cập nhật con dấu cũ thì đã trong tình trạng hết hạn sử dụng.

Cập nhật thay đổi hợp đồng hợp tác với các đối tác, bạn hàng.

Trong quá trình hợp tác với bạn hàng việc thay đổi địa chỉ công ty cũng cần phải thông báo tới bạn hàng, đối tác để tránh các vướng mắc không đáng có. Việc thay đổi sẽ giúp 2 bên tạo sự uy tín tin cậy trong công việc.

Dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở tại Thị Xã Thuận Thành

Việt Luật là 1 trong những đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp. Hỗ trợ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cho khách hàng tại Thị xã Thuận Thành.

Tư vấn hồ sơ thủ tục thay đổi nhanh chóng, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.

Thời gian tiến hành dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Thuận Thành là 03 – 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Liên hệ tư vấn: 

CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT HÀ NỘI

☎️:- Hotline: 0985 989 256 – 0965 999 345
– Zalo: 0985 989 256 – 0965 999 345
– Website: https://tuvanvietluat.com/
Địa chỉ: Tầng 5 Số 45 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ