Thành lập công ty in ấn

Kinh doanh dịch vụ in ấn là một trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Do là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên thủ tục thành lập công ty rất phức tạp. Để giải quyết khó khăn đó công ty tư vấn Việt Luật xin cung cấp dịch vụ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in bao bì nhanh nhất và hiệu quả nhất cho khách hàng.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bao bì

 • Doanh nghiệp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đầy đủ.
 • Nộp hồ sơ bản cứng hoặc nộp hồ sơ qua mạng tới phòng đăng ký kinh doanh cấp quận Huyện nơi doanh nghiệp hoạt động để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Sau thời gian 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra và thẩm định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty. Nếu hồ sơ hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp được biết và sửa đổi hồ sơ.
 • Sau khi nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cần tiến hành khắc con dấu công ty và công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in bao bì

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty.
– Điều lệ công ty.
– Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu bản sao còn hiệu lực của các thành viên hoặc cổ đông công ty.
– Giấy ủy quyền cho Việt Luật.

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in bao bì

1. Điều kiện về an ninh, trật tự thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in

* Được đăng ký , cấp giấy phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
* Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây.

a) Đối với người Việt Nam:

– Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.
– Có tiền án về các tội phạm an ninh quôc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích ; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh , trật tự theo quyết định của Tòa án.
– Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đnag được tạm hoãn ; tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

– Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.
* Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

2. Trách nhiệm chung áp dụng đối với các ngành nghề

– Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các điều kiện an ninh, trật tự ; thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh, trật tự trong Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
– Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, phỉa có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về kinh doanh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh.
– Duy trì thường xuyên,liên tục các điều kiện về an ninh , trật tư quy định tại Nghị định này trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
– Không sử dụng cơ sở kinh doanh để thực hiện các hoạt động trái quy định của pháp luật ảnh hưởng đến an ninh, trật tự , đạo đứcm thuần phòng, mỹ tục của dân tộc.
– Phát hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an về các biểu hiện nghi vấn hoặc vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh.
– Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, trong thời hạn 03 ngày làm việc phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an có thẩm quyền.
– Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về tình hình an ninh, trật tự theo hướng dẫn của Bộ Công an.
– Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan Công an và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
– Chỉ sử dụng nhân viên làm việc trong cơ sở kinh doanh từ đủ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; không nghiện ma túy. Không sử dụng nhân viện là người đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử, đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hình hình phạt từ;người đang trong thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.
– Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, cơ sở kinh doanh có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền các tài liệu sau đây:
+ Danh sách những người làm việc trong cơ sở kinh doanh.
+ Bản khai lý lịch, Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, trừ người đứng lên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh , trật tự.
+ Các tài liệu chứng minh cơ sở kinh doanh đảm bảo đủ các điều kiện đối với từng loại ngành, nghề quy định tại các điều 8, 11 và điều 12 Nghị định này.
+ Thống kê phương tiện phục vụ cho công tác bảo vệ ( nếu có ).
+ Sơ đồ khu vực kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp; kinh doanh tiền chất thuốc nổ; kinh doanh ngành nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất nổ; kinh doanh dịch vụ nổ mìn, kinh doanh công cụ hỗ trợ; kinh doanh súng bắn sơn; kinh doanh các loại pháo, kinh doanh casino;kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, kinh doanh dịch vụ lưu trú; kinh doanh dịch vụ karaoke , vũ trường; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
– Phải có văn bản đề nghị cơ quan Công an thẩm quyền cấp lại hoặc cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do bị mất, hư hỏng, hết thời hạn sử dụng hoặc cần thay đổi nội dung thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh , trật tự.
– Tổ chức tập huấn về công tác đảm an ninh, trật tự cho nhân viên bảo vệ và các nhân viện khác có liên quan trong cơ sở kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền.
– Nếu cơ sở kinh doanh tạm ngừng hoạt động thì trước 10 ngày kể từ ngày tạm  ngừng hoạt động, cơ sở kinh doanh phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh biết, trong đó nêu rõ lý do và thời gian tạm ngừng hoạt động.
– Đối với các cơ sở kinh doanh, súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ; vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ; ngành nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; dịch vụ nổ mìn; công cụ hỗ trợ; súng bắn sơn khi ngừng hoạt động kinh doanh thì phải thống kê đầy đủ số súng quân dụng, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, súng bắn sơn còn tồn đọng( nếu có) và có văn bản thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan Quân sự từ cấp tỉnh trở lên nơi cơ sở hoạt động kinh doanh để xử lý theo quy định của pháp luật.
– Lập sở quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với từng loại ngành, nghề theo mẫu thống nhất của Bộ Công an.
– Nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, phí sát hạch Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:

3. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ in

Ngoài trách nhiệm quy định nêu trên, cơ sở kinh doanh dịch vụ in có trách nhiệm:
– Ban hành nội quy quy định về đảm bảo an ninh, trật tự , phòng cháy và chữa cháy, niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc .
– Bảo quản nguyên liệu và sản phẩm in phải đảm bảo an tòa về phòng cháy, chữa cháy.
– Chủ được nhân chế bản in , gia công sau in những sản phẩm có đủ thủ tục, giấy tờ hợp pháp và có hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật.
– Không được in những tài liệu có nội dung trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc và các tài liệu khác trái với quy định của pháp luật.

Quy trình dịch vụ thành lập công ty kinh doanh in ấn tại Việt Luật

Bước 1: Tư vấn thông tin công ty phù hợp với khách hàng:

– Tư vấn lựa chọn hình thức công ty:

 • Tư vấn hình thức hộ kinh doanh cá thể.
 • Tư vấn hình thức doanh nghiệp tư nhân.
 • Tư vấn hình thức công ty hợp danh.
 • Tư vấn hình thức công ty TNHH 1 thành viên, TNHH 2 thành viên.
 • Tư vấn hình thức công ty cổ phần.

– Tư vấn tên công ty, ngành nghề kinh doanh, biển công ty,…
– Tư vấn giải thể công ty, giải thể chi nhánh công ty, văn phòng đại diện…
– Thay đổi điều kiện kinh doanh ( vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, thay đổi địa chỉ công ty,…)
– Tư vấn dịch vụ kế toán thuế, kế toán doanh nghiệp, chữ ký số…

Bước 2: Sau khi tư vấn các thông tin liên quan đến công ty, khách hàng chấp thuận thì tiến hành ký hợp đồng dịch vụ thành lập công ty.

Bước 3: Sau khi kí kết hợp đồng dịch vụ với khách hàng, Việt Luật tiến hành các thủ tục sau:
– Soạn thảo hồ sơ.
– Gửi khách hàng kiểm tra thông tin và ký xác nhận.
– Sau khi khách hàng ký xác nhận thông tin, Việt Luật tiến hành nộp hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở công ty ( thời gian chuyên viên xử lý hồ sơ khoảng 3 ngày làm việc).
– Nhận kết quả từ sở kế hoạch và đầu tư.

Bước 4: Sau khi có kết quả hồ sơ thành lập doanh nghiệp, tiến hành công bố thành lập doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia và làm thủ tục khắc dấu, đăng ký mẫu dấu tại sở kế hoạch và đầu tư và công bố mẫu dấu công ty.

Bước 5: Trả kết quả cho khách hàng:
– Giấy đăng ký kinh doanh.
– Kết quả công bố doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia.
– Kết quả công bố mẫu dấu.
– Con dấu ( Việt Luật tặng kèm cán dấu ).
– Tặng kèm biển con dấu nếu như khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập doanhnghiệp tại Việt Luật.
– Sau khi nhận được kết quả thành lập doanh nghiệp , Việt Luật sẽ tư vấn mở tài khoản ngân hàng và tư vấn hướng dẫn nộp thuế có liên quan.

Bước 6: các dịch vụ khác sau khi nhận kết quả thành lập doanh nghiệp:

* Nộp thuế và mở tài khoản:
– Việt Luật là đại lý cấp 1 của các đơn vị cung cấp chữ ký số hàng đầu Việt Nam. Đăng ký chữ ký số giá rẻ tại Việt Luật
– Liên hệ với ngân hàng để mở tài khoản nếu khách hàng có nhu cầu.
– Sau khi có số tài khoản, Việt Luật sẽ thông báo với chi cục thuế về ngân hàng và số tài khoản mà doanh nghiệp đăng ký.
– Nộp tờ khai thuế môn bài và đóng tiền thuế môn bài cho khách hàng.

Chú ý: theo cơ quan thuế thì bắt đầu từ tháng 11 năm 2018 tất cả các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử. Vì vậy muốn sử dụng hóa đơn điện tử bắt buộc phải mua chữ ký số.

* Thủ tục xin phát hành hóa đơn.
– Gửi tờ khai theo mẫu lên chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để xin áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp hoặc khấu trừ.
– Gửi tiếp tờ khai theo mẫu lên chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để xin in hóa đơn hơn giá trị gia tăng.
– Nhận kết quả tại chi cục thuế.
– Sau khi có kết quả đồng ý in hóa đơn Việt Luật sẽ liên hệ với một đơn vị in và đặt in theo yêu cầu của khách hàng.
– Sau khi in xong sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng in hóa đơn với đơn vị in.
– Gửi mẫu hóa đơn giá trị gia tăng cho chi cục thuế.

Tại sao bạn nên chọn Việt Luật để thành lập công ty?

 • Công ty tư vấn Việt Luật cam kết có đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm, tận tâm, nhiệt tình trong lĩnh vực thành lập công ty, đặc biệt trong lĩnh vực thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì.
 • Dịch vụ thành lập công ty của Việt Luật cung cấp trọn gói và giá thành hợp lý để có thể tiết kiệm chi phí tối đa nhất cho khách hàng.
 • Việt Luật có dịch vụ đa dạng từ khâu ban đầu tới khi sau thành lập công ty và đi vào hoạt động. Tư vấn hỗ trợ kịp thời cho khách hàng giúp đỡ khách hàng khi gặp khó khăn.

Trên đây là toàn bộ các quy trình thủ tục các bước để thành lập công ty kinh doanh dịch vụ in ấn. Để được hỗ trợ thông tin cụ thể hơn quý khách hàng có thể liên hệ ngay Việt Luật để được tư vấn thông tin cụ thể.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ