Trong hoạt động kinh doanh tài chính của các công ty khi thực hiện việc phát hành các thể, bao thành toán , các hình thức tín dụng cần phải đáp ứng được những điều kiện về mặt pháp lý cụ thể như thế nào? các văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung này ra sao? 

 hoat-dong-phat-hanh-the-bao-tin-dung-cong-ty-tai-chinh-viet-nam

Tư vấn điều kiện hoạt động tài chính việt nam

Để giải đáp các vướng mắc đó Việt Luật cung cấp những thông tin cơ bản như sau:

I. Điều kiện đối với phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác của công ty tài chính hiện nay

 • Điều kiện chung với các hình thức hoạt động này đó là:
 • Hoạt động bao thanh toán của công ty tài chính phải được ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép)
 • Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động bao thanh toán được ghi trong Giấy phép
 • Đối với các hoạt động bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, cho thuê tài chính, và các hoạt động tín dụng khác có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối
 • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động bao thanh toán do Ngân hàng Nhà nước quy định

* Bao thanh toán                                                     

Công ty tài chính được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định 39/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được bổ sung hoạt động bao thanh toán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định nêu trên và các điều kiện sau:   

 • Hoạt động kinh doanh có lãi ít nhất trong năm liền kề trước năm đề nghị bổ sung hoạt động                                                          
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu, phương án hoạt động bao thanh toán do Ngân hàng Nhà nước quy định                                                                       
 • Tuân thủ các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro liên tục trong tất cả các quý của năm liền kề trước năm đề nghị được bổ sung hoạt động
 • Tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định của Ngân hàng Nhà nước
 • Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm liền kề tính từ thời điểm đề nghị bổ sung hoạt động trở về trước.                                             

* Phát hành thẻ tín dụng  

Đối với các hoạt động phát hành thẻ tín dụng có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động phát hành thẻ tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quy định

Có quy định nội bộ về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhận biết khách hàng để giám sát chặt chẽ, bảo đảm ngăn ngừa việc bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác

Công ty tài chính được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định 39/2014/NĐ-CPcó hiệu lực thi hành được bổ sung hoạt động phát hành thẻ tín dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định nêu trên và các điều kiện sau:

 • Tuân thủ các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro liên tục trong tất cả các quý của năm liền kề trước năm đề nghị được bổ sung hoạt động
 • Tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định của Ngân hàng Nhà nước 
 • Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm liền kề tính từ thời điểm đề nghị bổ sung hoạt động trở về trước                                     
 • Hoạt động kinh doanh có lãi liên tục ít nhất trong 02 năm liền kề trước năm đề nghị bổ sung hoạt động                                    
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu, phương án hoạt động phát hành thẻ tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quy định.                                   

* Cho thuê tài chính

Công ty tài chính được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định 39/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được bổ sung hoạt động cho thuê tài chính khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định nêu trên và các điều kiện sau:

 • Tuân thủ các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro liên tục trong tất cả các quý của năm liền kề trước năm đề nghị được bổ sung hoạt động
 • Tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định của Ngân hàng Nhà nước
 • Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm liền kề tính từ thời điểm đề nghị bổ sung hoạt động trở về trước
 • Hoạt động kinh doanh có lãi liên tục ít nhất trong 02 năm liền kề trước năm đề nghị bổ sung hoạt động
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu, phương án hoạt động cho thuê tài chính do Ngân hàng Nhà nước quy định

* Điều kiện hoạt động bao thanh toán đối với công ty tài chính bao thanh toán:

 • Hoạt động bao thanh toán của công ty tài chính phải được ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép).
 • Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động bao thanh toán được ghi trong giấy phép.
 • Đối với các hoạt động bao thanh toán có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.
 • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động bao thanh toán do Ngân hàng Nhà nước quy định.
 • Có quy định nội bộ về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhận biết khách hàng để giám sát chặt chẽ, bảo đảm ngăn ngừa việc bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác. 
 • Dư nợ bao thanh toán tối thiểu chiếm 70% tổng dư nợ cấp tín dụng hoặc một tỷ lệ khác do Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ. 

*) Điều kiện hoạt động tín dụng tiêu dùng đối với công ty tài chính tín dụng tiêu dùng: 

Công ty tài chính được cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như phát hành thẻ tín dụng hoặc các điều kiện sau:

 • Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động cho vay (bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng) được ghi trong Giấy phép
 • Đối với các hoạt động cho vay (bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng) có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối
 • Dư nợ tín dụng tiêu dùng tối thiểu chiếm 70% tổng dư nợ cấp tín dụng hoặc một tỷ lệ khác do Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ. 

II. Văn bản quy phạm pháp luật

 • Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12
 • Điều 11, 12, 13, 15 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP

Xem thêm các nội dung khác về điều kiện hoạt động các hình thức kinh doanh tài chính Việt Nam:

III. Hỗ trợ và tư vấn từ Việt Luật 

 • Việt Luật tiếp nhận các thông tin từ phía khách hàng sau đó sẽ tiền hành các nội dung tư vấn cách thức thực hiện và đáp ứng các điều kiện quy định
 • Hỗ trợ khách hàng thực hiện xin cấp giấy phép nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Lưu ý: Những văn bản pháp lý phía trên có thể đã hết hạn , thay đổi hoặc bổ sung mà chúng tôi chưa kịp cập nhật ở đây , do vậy để được hỗ trợ tốt nhất vui lòng gọi chúng tôi theo số hotline: 043 997 4288/ 0965 999 345 

Các kênh hỗ trợ online qua website công ty, skype, facebook, viber...

         Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

 • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
 • TP. HCM liên hệ: 0938.234.777 Ms.Sương để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thành lập công ty  uy tín – giá ưu đãi nhất.