Tư vấn thủ tục giải thể công ty cổ phần

Giải thể công ty cổ phần là 1 trong những chuỗi thủ tục phức tạp được tiến hành tại cả cơ quan quản lý thuế và sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thành phố trực thuộc. Chính vì vậy rất mất thời gian của doanh nghiệp. Chình vì vậy Tư vấn Việt Luật sẽ tư vấn thủ tục và chi phí giải thể công ty cổ phần cho khách hàng nắm bắt được. Và cũng nhằm giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ giải thể công ty cổ phần của chúng tôi. Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí tiến hành thủ tục.

 giai-the-cong-ty-co-phan
Giải thể công ty cổ phần

Các trường hợp giải thể công ty cổ phần

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp thì các trường hợp công ty cổ phần tiến hành giải thể bao gồm:

– Công ty hết thời gian hoạt động được ghi nhận trong Điều lệ mà công ty không gia hạn hoạt động kinh doanh.

– Công ty giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thành lập ra công ty nên cũng có quyền chấm dứt hoạt động của công ty bằng phương thức giải thể.

– Công ty cổ phần không đảm bảo được tối thiểu 03 cổ đông liên tục trong 06 tháng mà không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác. Việc pháp luật đảm bảo số lượng cổ đông tối thiểu để phục vụ hoạt động kinh doanh, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, của đối tác.

– Công ty thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi thuộc các trường hợp nêu trên thì công ty khi tiến hành giải thể thì còn phải đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty và công ty không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại cơ quan giải quyết tranh chấp.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Thủ tục giải thể công ty cổ phần được chia ra làm 2 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1:  Giải thể công ty tại cơ quan quản lý thuế

Giải đoạn 2: Giải thể tại sở kế hoạch và đầu tư để đóng hoàn toàn mã số doanh nghiệp

Thủ tục giải thể công ty cổ phần tại cơ quan thuế

Việc đầu tiên khi giải thể bên thuế là tiến hành họp đại hội đồng cổ đông và ra biên bản và quyết định về việc giải thể công ty cổ phần. Tiếp sau đó doanh nghiệp cần tiến hành thông báo giải thể lên sở kế hoạch và đầu tư (hồ sơ này sẽ do Việt Luật chuẩn bị cho khách hàng). Sau khi sở kế hoạch nhận được thông báo yêu cầu giải thể từ doanh nghiệp sẽ ra thông báo yêu cầu hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan thuế thì doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan thuế.

Sau khi nộp hồ sơ thông báo giải thể, cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục sau đây.

  • Thanh lý tài sản cố định
  • Thanh lý hợp đồng, các hợp đồng còn chưa hoàn thiện yêu cầu tiến hành nhanh chóng để hoàn thiện mọi công nợ với đối tác và khách hàng.
  • Nộp đầy đủ các tờ khai thuế.
  • Tiến hành kiệm tra nợ đọng thuế, các tờ khai hải quan, bảo hiểm phải được hoàn thiện.
  • Tới cơ quan hải quan xác nhận không nợ đọng thuế hải quan
  • Tiến hành thủ tục thanh toán lương cho nhân viên,…vv
  • Tiến hành báo giảm nhân viên bảo hiểm và thanh toán tiền bảo hiểm theo quy định
  • Có thể doanh nghiệp sẽ phải quyết toán thuế (tùy trường hợp doanh nghiệp cụ thể)
  • Tới cơ ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng và tiến hành thủ tục đóng tài khoản ngân hàng

Sau khi hoàn thiện mọi thủ tục cơ quan thuế sẽ ra thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế và doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp hoạt động.

Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành thông báo tình trạng đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia.

Người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành gửi đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 05 ngày từ ngày thanh toán được hết các khoản nợ của công ty.

Sau khi nhận được quyết định giải thể và trong thời hạn nhất định, các bên không có ý kiến thì cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần tại sở kế hoạch và đầu tư

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ giải thể tại sở kế hoạch và đầu tư ( hồ sơ này sẽ do Việt Luật chuẩn bị cho khách hàng) kèm thông báo hoàn thành nghĩa vụ thuế tại cơ quan thuế. Sau khi hồ sơ được hợp lệ sở kế hoạch sẽ ra thông báo đóng hoàn toàn mã số thuế.

Trước khi gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh thì Đại hội đồng cổ đông của công ty CP phải tiến hành thông qua quyết định giải thể công ty mình. Quyết định giải thể phải đảm bảo được các nội dung chính sau:

– Thông tin của công ty: tên, địa chỉ trụ sở và mã số doanh nghiệp.

– Lý do công ty tiến hành giải thể doanh nghiệp.

– Thời hạn giải thể.

– Thủ tục thanh lý khoản nợ, thanh lý hợp đồng. Thời hạn để tiến hành thanh lý không được quá 06 tháng từ ngày thông qua quyết định giải thể công ty.

– Phương án để xử lý nghĩa vụ từ hợp đồng lao động cho người lao động.

– Quyết định phải có họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần tiến hành thành lập tổ chức thanh lý tài sản hoặc có thể trực tiếp tiến hành tổ chức thanh lý.

Trong vòng 07 ngày từ ngày thông qua quyết định giải thể thì công ty phải gửi quyết định kèm biên bản họp về vấn đề giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Dịch vụ giài thể công ty tại Việt Luật

Việt Luật với chuyên môn trong việc tư vấn, giải quyết các vấn đề liên quan đến giải thể doanh nghiệp cho hàng trăm khách hàng. Chính vì vậy Việt Luật xin giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ giải thể công ty tại Việt Luật.

Quý khách hàng sẽ được tư vấn hỗ trợ trọn gói thủ tục giải thể công ty cổ phần.

Quý khách sẽ tiết kiệm chi phí, thời gian tiến hành giải thể doanh nghiệp mà không gặp phải bất kỳ vướng mắc nào.

Chuyên viên tư vấn nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm.

Chi phí giải thể công ty cổ phần

Chi phí giải thể được quy định như sau:

– Phí để đăng bố cáo thông tin giải thể trên Cổng thông tin quốc gia là 300.000 VNĐ.

– Nộp hồ sơ giải thể tại Sở KH&ĐT là 650.000 VNĐ.

– Chi phí để thanh lý tài sản là 200.000 VNĐ.

Thủ tục và chi phí giải thể công ty cổ phần được tiến hành theo trình tự do pháp luật quy định. Liên hệ đến dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ