Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mặc dù loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên là một lựa chọn tuyệt vời cho nhiều doanh nghiệp, trước khi lựa chọn loại hình thành lập công ty phù hợp, bạn có thể muốn tìm hiểu rõ ràng về  quy định, quyền lợi, nghĩa vụ hay cụ thể là đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên? Việt Luật xin mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi.

dac-diem-cong-ty-tnhh-2_thanh-vien-tro-len
Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1. Đặc điểm công ty TNHH 2 thành viên

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 có quy định cụ thể rằng  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:
– Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;
– Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp
– Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật .
– Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
– Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

2. Vốn và tư cách pháp lý công ty tnhh 2 thành viên trở lên.

– Đặc điểm về tư cách pháp lý : Công ty tnhh có tư cách pháp nhân. Tư cách pháp nhân của công ty tnhh được xác định kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của công ty tnhh do những giao dịch trước thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc nghĩa vụ công ty.
– Đặc điểm về vốn: Công ty tnhh có tài sản riêng. Tài sản riêng của công ty là một khối thống nhất. tách biệt khỏi tài sản riêng của các thành viên và được thể hiện bằng tiền thông qua khái niệm vốn.
– Đặc điểm về giới hạn trách nhiệm: Giới hạn trách nhiệm của công ty về mọi hoạt động của mình là tài sản riêng của công ty. Các thành viên của công ty phải chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty và cũng được giới hạn trong phạm vi vốn mà họ đã cam kết góp vào công ty. Điều này có nghĩa là ngay cả khi, thành viên đó chưa thực sự góp vốn vào công ty mà mới chỉ đăng ký thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty.

3. Nghĩa vụ của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

– Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các điều 43, 44, 45 và 60 của Luật Doanh nghiệp.
– Tuân thủ Điều lệ công ty
– Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên
– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp
– Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:
  • Vi phạm pháp luật
  • Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác
  • Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.
Nếu bạn còn vướng mắc về loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hay các loại hình công ty khác như công ty cổ phần, tnhh 1 thành viên hãy liên hệ ngay với Việt Luật để được tư vấn tốt nhất.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ