Điều kiện doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam với doanh nghiệp nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện pháp lý như thế nào? Nội dung trích dẫn dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục, tìm hiểu, xin cấp giấy phép kinh doanh dễ dàng hơn.

dieu-kien-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-kinh-doanh-bao-hiem-phi-nhan-tho-viet-nam

Tư vấn pháp lý đầu tư nước ngoài kinh doanh bảo hiểm Việt Nam

Điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ với doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

* Điều kiện đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài:

 • Có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam và quốc gia đó đã ký kết các điều ước quốc tế về thương mại trong đó có thỏa thuận về thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam
 • Đang hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ hợp pháp ít nhất 10 năm tại nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính tính tới thời điểm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam
 • Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam
 • Hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm tài chính liên tục trước năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam
 • Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng 3 năm liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam
 • Được cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính cho phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam để hoạt động trong phạm vi các nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp được phép kinh doanh; không hạn chế việc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bổ sung vốn cấp cho chi nhánh tại Việt Nam và bảo đảm giám sát toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp phi nhân thọ nước ngoài
 • Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam về quản lý, giám sát hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam
 • Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có văn bản cam kết chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam và có văn bản ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh là người chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ các hoạt động của chi nhánh
 • Có hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định.

* Điều kiện đối với chi nhánh được thành lập tại Việt Nam:

 • Có vốn được cấp không thấp hơn mức vốn pháp định là 200 tỷ đồng
 • Có Quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật
 • Nguồn vốn thành lập chi nhánh phải là nguồn hợp pháp; không sử dụng tiền vay hoặc ủy thác đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào để thành lập chi nhánh
 • Tổ chức hoạt động kinh doanh của chi nhánh phù hợp với quy định
 • Người quản trị, điều hành chi nhánh có trình độ chuyên môn, năng lực quản trị, điều hành đáp ứng điều kiện theo quy định
 • Có cơ sở hạ tầng và hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính

 Căn cứ pháp lý thực hiện

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm ( Xem tại đây !)
 • Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm số 2010 ( Xem Tại Đây ! )
 • Nghị định Số: 73/2016/NĐ-CP Quy định thi hành luật kinh doanh bảo hiểm ( Xem Tại Đây ! )
 • Thông tư Số: 50/2017/TT-BTC
 • Thông tư số 194/2014/TT-BTC
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ