Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho chi nhánh

Khi chi nhánh tiến hành hoạt động kinh doanh mà gắn với dự án đầu tư thì cần có giấy chứng nhận đầu tư. Vậy thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho chi nhánh được quy định như thế nào?

1. Khái quát về chi nhánh

– Doanh nghiệp thành lập chi nhánh để mở rộng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp mình.
– Chi nhánh khi tham gia vào các quan hệ pháp luật thì sẽ tiến hành thực hiện các hoạt động trong phạm vi và thời hạn mà doanh nghiệp ủy quyền cho chi nhánh hoạt động. Do đó mà chi nhánh không phải là một pháp nhân độc lập và không được nhân danh chính mình tham gia các hoạt động kinh doanh.
 – Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện đúng các hoạt động và chức năng được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp về các hoạt động kinh doanh đó.
– Doanh nghiệp có thể tiến hành thành lập một hay nhiều chi nhánh khác nhau ở trong nước hoặc nước ngoài. Việc thành lập chi nhánh phải tuân theo trình tự do pháp luật doanh nghiệp quy định và các ngành luật khác có liên quan.
ap-giay-chung-nhan-dau-tu-cho-chi-nhanh-cong-ty

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho chi nhánh

Khi chi nhánh thực hiện hoạt động kinh doanh mà gắn với các dự án đầu tư thì chi nhánh cần phải có giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện hoạt động dự án của chi nhánh. Vì vậy, trước khi tiến hành đăng ký cấp giấy chứng nhận thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho chi nhánh của mình.

2.1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho chi nhánh

Doanh nghiệp tiến hành chuẩn bị hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:
 • Đề nghị bằng văn bản về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu do pháp luật quy định. Doanh nghiệp cần có văn bản đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về nhu cầu của doanh nghiệp và chi nhánh của mình.
 • Các tài liệu, báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư dự án do chính nhà đầu tư lập nên và chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp đối với các tài liệu đó.
 • Đối với các dự án đầu tư mà sử dụng vốn nhà nước để đầu tư thì cần phải có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKDN và Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có thông báo về việc thành lập chi nhánh theo mẫu do pháp luật quy định.
 • Bản sao quyết định và biên bản họp của cơ quan quyết định cao nhất của công ty về việc thành lập chi nhánh và về vấn đề thực hiện dự án đầu tư cho chi nhánh.
 • Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu của Chi nhánh và các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đó.
 • Đối với các ngành, nghề có điều kiện mà chi nhánh thực hiện hoạt động thì cần có bản sao hợp lệ các chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc thành viên chuyên môn của chi nhánh về lĩnh vực đó.
 • Các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và các ngành luật liên quan.

2.2. Trình tự cấp giấy chứng nhận đầu tư cho chi nhánh

– Doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Sở KH – ĐT nơi chi nhánh đặt trụ sở.

+ Sở KH – ĐT tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xem xét, kiểm duyệt hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ. Đối với dự án đầu tư thuộc quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh thì phải trình UBND phê duyệt, quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ thì phải trình Bộ KH- ĐT phê duyệt.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở KH – ĐT trả kết quả cho doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho chi nhánh. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì phải ra thông báo sửa đổi hồ sơ bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Khi chi nhánh tiến hành hoạt động đầu tư thì cần phải có giấy chứng nhận đầu tư cho chi nhánh đó. Nếu bạn còn băn khoăn về vấn đề này, liên hệ ngay công ty tư vấn Việt Luật để được tư vấn miễn phí.

CÔNG TY TƯ VẤN VIỆT LUẬT

 • Địa chỉ: Số 8 – Ngõ 22 — Đỗ Quang — Trung Hòa — Cầu Giấy — Hà Nội
 • Hotline: 0965 999 345 — 0985 989 256
 • Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
 • Website: https://tuvanvietluat.com/
 • Fanpage: Việt Luật
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ