chi nhánh

Hộ kinh doanh có thể mở chi nhánh hoạt động hay không?

Hộ kinh doanh có thể mở chi nhánh hoạt động hay không?

Quy định về việc hộ kinh doanh cá thể có thể đăng ký mở chi nhánh hay không sẽ được Việt Luật tư vấn và giải đáp rõ ràng thông qua việc trích dẫn văn bản pháp luật quy định về nội dung này. Ngoài những nội dung tư vấn đó những vấn đề vướng mắc khác trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh cũng sẽ được chúng tôi tư vấn song hành trong thời gian làm việc.