Giải thể công ty là gì

Trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp chúng ta thường gặp 1 khái niệm đó là “giải thể công ty”. Vậy giải thể công ty nghĩa là gì? quy trình giải thể công ty được thực hiện như thế nào, thời gian mất bao nhiêu lâu? giá dịch vụ giải thể như thế nào? Đó cũng là thắc mắc của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Với lợi thế là doanh nghiệp làm dịch vụ kê khai thuế, quyết toán thuế hơn 15 năm kinh nghiệm Việt Luật cam kết sẽ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp nhanh, không phát sinh chi phí và giảm tối đa việc phải đi lại nhất cho các doanh nghiệp. Bài viết dưới đây của Việt Luật sẽ giải đáp thông tin giải thể công ty là gì để quý khách hàng nắm bắt được.

Cơ sở pháp lý:

 • Căn cứ vào điều 207, 208, 209, 210 luật doanh nghiệp năm 2020;
 • Căn cứ vào nghị định 01/2021 của chính phủ hướng dẫn đăng ký kinh doanh;
 • Căn cứ vào luật quản lý thuế
 • Căn cứ thông tư 95/2016 ngày 28/06/2016 của bộ tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;
 • Căn cứ thông tư 151/2014/tt -btc ngày 10/01/2014 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NNĐ – CP về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các nghị định về thuế.

1. Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty hay giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp không còn đủ điều kiện tồn tại nữa theo quy định của pháp luật, theo đó doanh nghiệp cần làm thủ tục chấm dứt tư cách pháp nhân, các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp với cơ quan liên quan. Khi có một trong những dấu hiệu trên thì doanh nghiệp cần làm thủ tục giải thể để chấm dứt hoạt động. Việc giải thể sẽ tiến hành tại cơ quan thuế quận huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Về mặt thủ tục tại cơ quan thuế nhanh hay chậm phụ thuộc vào số lượng hóa đơn đầu vào và đầu ra phát sinh trong quá trình hoạt động, sau khi cơ quan thuế xem xét các nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Giải thể công ty tên tiếng anh là gì : dissolution of the company

Các nguyên nhân dẫn dến giải thể công ty

Tại điều 207 luật doanh nghiệp năm 2020 có nêu các trường hợp giải thể doanh nghiệp

 • Do hết thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ công ty
 • Do làm ăn thua lỗ
 • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,
 • Các thành viên trong công ty không thống nhất được phương án kinh doanh hoặc cổ đông, thành viên, chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp tư nhân tuổi già hoặc đã thấy đủ về phần lợi nhuận, các mục tiêu đặt ra nên tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

2. Điều kiện giải thể công ty theo quy định mới nhất hiện nay là gì?

Khi chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp cần đảm bảo quyền lợi đối với những người có liên quan tại công ty như: người lao động, chủ nợ, đối tác kinh doanh, cơ quan nhà nước…

Doanh nghiệp được giải thể khi đáp ứng điều kiện sau đây:

– Doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;

– Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc trọng tài.

3. Thủ tục xin giải thể công ty là gì

Căn cứ vào pháp luật quy định mới nhất thủ tục xin giải thể công ty đúng với cả loại hình công ty tnhh và công ty cổ phần.

Vậy quy trình thực hiện thủ tục giải thể công ty bao gồm những bước gì?

Bước 1: Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ công bố giải thể theo quy định và Nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư để tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp và đăng công bố giải thể doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi nộp hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 03-05 ngày làm việc sở kế hoạch sẽ ra thông báo doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ giải thể tới doanh nghiệp đồng thời sẽ gửi thông báo tới cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

Bước 2: Sau khi nhận được thông báo doanh nghiệp cần tiến hành làm hồ sơ giải thể tại cơ quan thuế; Trong quá trình tiến hành thủ tục cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp thực hoàn thành toàn bộ các thủ tục như sau:

Chốt số hóa đơn GTGT nếu có.

Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan Hải Quan:

 • Công văn đề nghị cơ quan Hải quan thực hiện xác nhận việc người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.  
 • Đăng ký kinh doanh bản sao chứng thực;
 • Biên bản, quyết định về việc giải thể công ty
 • Thời hạn: 05 ngày làm việc tổng cục hải quan ra quyết định về việc có nợ đọng thuế hay không.

Sau khi nhận được hồ sơ do sở kế hoạch đầu tư chuyển sang, cơ quan thuế tiến hành thủ tục kiểm tra lại hồ sơ thuế của doanh nghiệp;

 1. Việt luật sẽ liên hệ trực tiếp với cán bộ thuế (nếu công ty giải thể có yêu cầu việt luật làm kế toán) hoặc kế toán công ty sẽ trực tiếp liên hệ với cơ quan thuế để chốt sổ sách, công nợ nếu có để đóng cửa mã số thuế của doanh nghiệp. Thời gian cơ quan thuế thụ lý hồ sơ không quá 180 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do cơ quan thuế chuyển sang hệ thống của thuế.
 2. Đối với cơ quan hải nộp hồ sơ tại cơ quan hải quan để xin công văn không nợ thuế xuất nhập khẩu, lưu ý kể cả công ty có thực hiên ngành nghề xuất nhập khẩu hay không đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu đều phải xin xác nhận của tổng cục hải quan. Thời gian thực hiện 01 tháng tổng cục hải quan sẽ gửi công văn về việc nợ đọng hoặc không nợ thuế hải quan.
 3. Liên hệ với ngân hàng để làm thủ tục đóng tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng.
 4. Làm việc với cơ quan bảo hiểm để chốt bảo hiểm cho người lao động và thành viên – cổ đông công ty. Thời gian thực hiện 15-20 ngày làm việc.
 5. Trả dấu cho cơ quan công an trong trường hợp cơ quan công an quản lý con dấu
 6. Khi nhận được công văn đóng cửa mã số thuế, xác nhận hải quan, xác nhận bảo hiểm… sở kế hoạch đầu tư ra thông báo giải thể doanh nghiệp thời gian 5-7 ngày làm việc.
 1. Tư vấn hồ sơ giải thể công ty tại sở kế hoạch và đầu tư
 • Soạn thảo công văn giải thể gửi sở kế hoạch và đầu tư
 • Soạn quyết định hoặc nghị quyết giải thể doanh nghiệp gồm các nội dung: tên doanh nghiệp, lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị
 • Soạn thảo biên bản thanh lý tài sản của doanh nghiệp: chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị tổ chức việc thanh lý tài sản của công ty
 • Soạn thảo biên bản về việc giải thể doanh nghiệp
 • Thời gian thực hiện 07 ngày làm việc thông qua biên bản, quyết định, phương án thanh lý tài sản gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, quyết định giải thể phải được đăng trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp.
 • Nếu doanh nghiệp chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, đang còn nợ đọng thì phải gửi thêm phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, đến người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
 • Soạn thảo phương án giải quyết nợ: số nợ + thời hạn+ địa điểm + phương thức thanh toán số nợ đó + cách thức + thời hạn giải quyết khiếu nại của chu nợ.

Đối với hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể của doanh nghiệp bằng giấy:

 • Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể của doanh nghiệp, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể của doanh nghiệp. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, thời hạn trả kết quả không được quá số ngày quy định của Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.
 • Trường hợp hồ sơ hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể của doanh nghiệp gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Đối với hồ sơ gửi đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử:

 • Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Cách thức thực hiện:

 • Nộp trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế
 • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính
 • Hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế

Bước 3: Doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo hướng dẫn tại Luật doanh nghiệp, Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành phần hồ sơ gồm:

 • Quyết định giải thể
 • Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu
 • Biên bản họp (đối với trường hợp doanh nghiệp tự giải thể)
 • Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực (đối với trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo Quyết định của tòa án).

Thời hạn giải quyết:

– Tại cơ quan thuế :

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính gửi cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế và các đơn vị trực thuộc của người nộp thuế về trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

– Tại Sở kế hoạch đầu tư:

Thời hạn: 3 ngày làm việc

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo mẫu số 17/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.
 • Thông báo xác nhận giải thể doanh nghiệp của sở kế hoạch đầu tư.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thực hiện nộp hồ sơ online về thủ tục giải thể doanh nghiệp: Cần thực hiện đăng ký tài khoản dkkd và tiến hành nộp hồ sơ qua mạng.

TƯ VẤN VỀ GIẢI THỂ CÔNG TY

 • Tư vấn các quy định hiện hành, soạn thảo công văn giải thể công ty theo luật doanh nghiệp năm 2020 và luật quản lý thuế cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Tư vấn về hồ sơ giải thể tại cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, tại sở kế hoạch đầu tư, tại ngân hàng và tổng cục hải quan;
 • Tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán thuế bao gồm: Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, báo cáo tài chính cuối năm và sổ sách hàng tháng;
 • Tư vấn công văn giải thể gửi cơ quan thuế, hồ sơ quyết toán thuế;
 • Tư vấn về việc trả hóa đơn khi giải thể;
 • Tư vấn về việc thanh lý tài sản khi giải thể;
 • Tư vấn xử lý nợ khi giải thể…
 • Tư vấn nghĩa vụ của người đại diện và các thành viên công ty
 • Tư vấn về các trường hợp nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế, làm sai hệ thống sổ sách;
 • Tư vấn về điều kiện, thời gian, chi phí khi giải thể công ty.

ĐĂNG BỐ CÁO GIẢI THỂ TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

 • Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo giải thể của doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh đăng tải toàn bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng làm thủ tục giải thể.

3. Tư vấn hồ sơ giải thể tại nộp tại ngân hàng.

 • Công văn về việc đóng tài khoản ngân hàng  để đảm bảo đủ các điều kiện giải thể công ty gửi đến ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản, ngân hàng tiến hành đóng số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp tại ngân hàng đó, lưu ý phải lấy sao kê ngân hàng.

4. Tư vấn về việc làm việc với cơ quan bảo hiểm

Hồ sơ báo giảm bảo hiểm để đảm bảo đủ các điều kiện giải thể doanh nghiệp

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

+ Bảng kê thông tin nếu báo giảm chậm BHXH

+ Biên bản trả thẻ BHYT đối với trường hợp đơn vị đã nộp trước đó (nếu có)

+ Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (01 bản/người)

+ Công văn xin giải thể xin báo giảm lao động do doanh nghiệp giải thể.

+ Bản sao Thông báo giải thể doanh nghiệp của Sở kế hoạch – Đầu tư cấp.

+ Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc; thuyên chuyển; nghỉ việc hưởng chế độ hoặc hợp đồng lao động; hợp đồng làm việc vừa hết hạn.

Nơi nộp hồ sơ: nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đang đóng trụ sở.

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc từ thời điểm nộp hồ sơ; cơ quan bảo hiểm sẽ hoàn tất thủ tục báo giảm lao động.

Chốt bảo hiểm cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp: sau khi công ty báo giảm lao động thành công và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan bảo hiểm thì bạn có thể tiến hành thủ tục chốt sổ và trả sổ cho người lao động.

+ Hồ sơ bao gồm:

 • Công văn chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc công văn chấm dứt hoạt động kinh doanh (doanh nghiệp cung cấp).
 • Đăng ký kinh doanh công chứng (doanh nghiệp cung cấp).
 • Kết quả đóng bảo hiểm đến thời điểm hiện tại (doanh nghiệp cung cấp).
 • Giấy nộp tiền đến thời điểm hiện tại (doanh nghiệp cung cấp).
 • Mẫu D02-TS báo giảm lao động
 • Mẫu TK1 – TS theo quyết định số 595/QĐ-BHXH
 •  Sổ bảo hiểm của người lao động (doanh nghiệp cung cấp).
  • Nơi nộp hồ sơ: cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đóng trụ sở.
   Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan sẽ thực hiện việc chốt sổ và trả lại sổ cho công ty để chuyển đến tay người lao động.

5. Để đảm bảo đủ các điều kiện giải thể công ty, công ty cần phải tiến hành trả dấu tại công an tỉnh, thành phố: Đối với trường hợp dấu do công an quản lý thì sẽ trả dấu tại công an

Hồ sơ trả dấu để giải thể công ty là gì?

+ Biên bản, quyết định về việc giải thể doanh nghiệp;

+ Công văn gửi công an tỉnh thành phố về việc giải thể doanh nghiệp;

+ Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh;

+ Bản gốc đăng ký mẫu dấu.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY

 • Tại sở kế hoạch đầu tư: 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng), thời gian 30 ngày làm việc.
 • Tại ngân hàng: Việt luật hỗ trợ miễn phí
 • Tại cơ quan bảo hiểm: Việt Luật hỗ trợ soạn hồ sơ miễn phí, nếu Việt luật đi làm thủ tục chốt sổ và đóng mã bảo hiểm của doanh nghiệp thì phí từ 1.500.000 đồng – 3.500.000 đồng tùy vào số lượng lao động đóng bảo hiểm tại doanh nghiệp.
 • Tại cơ quan thuế: Việt Luật hỗ trợ soạn hồ sơ miễn phí, đối với trường hợp chưa có phát sinh hóa đơn đầu vào, đầu ra, phát sinh doanh số giá từ 1.000.000 đồng – 3.000.000 đồng. Đối với trường hợp đã phát sinh doanh số, có hóa đơn, phát sinh chi phí hoạch toán, phát sinh bảo hiểm thì tùy từng trường hợp sẽ trao đổi cụ thể. Thời gian giải thể sẽ mất từ 02-03 tháng phụ thuộc vào doanh số phát sinh của công ty.
 • Tại tổng cục hải quan: Việt luật hỗ trợ miễn phí

BẢNG GIÁ GIẢI THỂ CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC

 • Giải thể chi nhánh trực thuộc công ty: Trường hợp chi nhánh hoạch toán phụ thuộc giá dịch vụ: 1.500.000 đồng, thời gian thực hiện dịch vụ 20 -30 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chi nhánh hoạch toán độc lập, nếu không phát sinh doanh số giá dịch vụ là 1.500.000 đồng, có phát sinh doanh số sẽ trao đổi cụ thể sau khi xem xét tổng doanh số và số lượng hóa đơn đầu vào và đầu ra của chi nhánh.
 • Giải thể văn phòng đại diện trực thuộc công ty
 • Giải thể địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty

CÁC TÀI LIỆU CẦN ĐỂ ĐẢM BẢO ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN GIẢI THỂ CÔNG TY.

 • Biên bản quyết toán thuế với cơ quan thuế hoặc Thông báo đóng mã số thuế do giải thể.
 • Giấy biên nhận về việc công bố quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan (Việt luật sẽ nộp hồ sơ tại cục Hải quan và đi lấy kết quả)
 • Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản gốc;
 • Đăng ký mẫu dấu bản gốc (nếu có);
 • Dấu pháp nhân;
 • Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm;
 • Hồ sơ giải thể (Việt Luật sẽ soạn và chuyển cho khách hàng ký ).

DỊCH VỤ LÀM CÁC THỦ TỤC TẠI CƠ QUAN THUẾ CỦA VIỆT LUẬT

nhưng khi thực hiện thủ tục giải thể công ty bạn phải mất nhiều thời gian, công sức đi lại và làm việc với nhiều cơ quan như chi cục thuế (đối với những doanh nghiệp do chi cục thuế quản lý), cục thuế hà nội (đối với những doanh nghiệp do cục thuế Hà Nội quản lý), Bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Tổng cục Hải quan để xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu, Cơ quan công an để trả dấu đối với trường hợp dấu do công an quản lý và cấp đăng ký mẫu dấu và bảo hiểm xã cấp quận, huyện để chốt sổ bảo hiểm cho các thành viên công ty và người lao động quản lý trong công ty đồng thời liên hệ với ngân hàng để đóng tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng. Trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể công ty thì phải trải qua quá trình quyết toán thuế để chốt sổ sách và nợ đọng của doanh nghiệp kể từ thời điểm thành lập doanh nghiệp đến thời điểm giải thể doanh nghiệp (nếu có), việc này mất khá nhiều thời gian và đi lại nhiều lần nhất trong các công đoạn giải thể công ty.

+ Kế toán trưởng của chúng tôi sẽ xuống kiểm tra toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp sau đó sẽ thông nhập thông tin về hóa đơn, chứng từ sổ sách của doanh nghiệp.
+ Điều chỉnh và cân đối số liệu chứng từ doanh thu lãi lỗ cho doanh nghiệp cùng với đó loại bỏ và điều chỉnh những chứng từ không phù hợp.
+ Lập một số bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí chờ kết chuyển, chi phí trả trước, KH TSCĐ hạch toán theo đúng chuẩn mực….
+ Soát xét hóa đơn đầu vào, đầu ra, chuẩn bị hồ sơ kèm theo các chi phí cần thiết
+ Khớp thuế GTGT đầu vào, đầu ra cho từng tháng
+ Lập lại hệ thống sổ sách kế toán (nếu có sai sót)
+ Lập  lại báo cáo tài chính năm (nếu có sai sót)
+ Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế.

TƯ VẤN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM KỂ TỪ KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau:

 1. Cất giấu, tẩu tán tài sản của doanh nghiệp;
 2. Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ của doanh nghiệp;
 3. Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 4. Ký kết hợp đồng mới;
 5. Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản
 6. Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 7. Huy động vốn dưới mọi hình thức

Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân có thể bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại.

Bài Viết trên đây Việt luật đã giải đáp của chúng tôi về việc giải thể công ty là gì, các điều kiện để giải thể công ty là như thế nào? nếu có gì thắc mắc chưa hiểu rõ khách hàng vui lòng liên hệ với việt luật qua số Hotline: 0965 999 345 để được giải đáp cụ thể và tránh được những khoản bị phạt không đáng có. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực doanh nghiệp – kế toán thuế, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ thực hiện đúng đủ, đảm bảo đầy đủ các điều kiện giải thể công ty nhanh chóng và tiết kiệm nhất cho quý doanh nghiệp.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ