You are here

Thanh lý tài sản cho chủ doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là mô hình kinh doanh được nhiều chủ thể lựa chọn khi hoạt động kinh doanh. Vậy trong trường hợp mà doanh nghiệp tư nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình thì việc thanh lý tài sản cho chủ doanh nghiệp tư nhân được tiến hành như thế nào?

1. Khái quát về doanh nghiệp tư nhân?

- Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp tư nhân được thành lập bởi một cá nhân, cá nhân đó tự làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của chính mình đối với các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp tư nhân.

- Mỗi cá nhân thì chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân duy nhất và không được là thành viên trong mô hình công ty hợp danh và chủ hộ kinh doanh.

- Vốn của doanh nghiệp tư nhân do chính chủ doanh nghiệp tư nhân tự đăng ký chính xác số vốn mà đầu tư vào doanh nghiệp, trong đó có nêu rõ loại tài sản dùng để đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân đó. Việc đầu tư vốn của chủ doanh nghiệp tư nhân vào doanh nghiệp không cần thông qua thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với những tài sản phải đăng ký quyền sở hữu.

- Do doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, không có tài sản riêng mà chỉ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nên doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn hay mua cổ phần trong mô hình công ty khác.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và có toàn quyền quyết định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như việc sử dụng nguồn lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

- Ngoài ra thì chủ doanh nghiệp tư nhân còn có quyền cho người khác thuê doanh nghiệp của mình để thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với tư cách là chủ sở hữu và có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác nhưng phải tuân theo quy định pháp luật lao động và phải đăng ký thay đổi chủ DNTN theo quy định pháp luật.

2. Thanh lý tài sản cho chủ doanh nghiệp tư nhân

+ Do doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn đối với các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp nên việc chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tài sản khi góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

+ Khi thanh lý tài sản cho chủ doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp tư nhân phải chấm dứt hoạt động bằng phương thức giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản.

+ Điều kiện để một doanh nghiệp giải thể đó là phải đảm bảo thanh toán được hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại cơ quan giải quyết tranh chấp. Người quản lý, chủ sở hữu doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân.

* Do vậy mà sau khi thanh toán được hết các nghĩa vụ và chi phí cần thiết của doanh nghiệp thì phần còn lại (nếu có) thì sẽ thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân.

* Do doanh nghiệp tư nhân không có tài sản riêng mà tài sản khi thực hiện hoạt động kinh doanh vẫn thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân nên phần tài sản còn lại sẽ thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân mà không cần làm thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với những tài sản cần đăng ký quyền sở hữu.

Do tính chất của doanh nghiệp tư nhân nên chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ được thanh lý tài sản đối với phần tài sản còn lại sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính với cá nhân, cơ quan, tổ chức khác. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, liên hệ đến 1900.6199 để được tư vấn miễn phí.

Facebook comments