Thời hạn sử dụng con dấu là bao nhiêu lâu?

Con dấu công ty có thời hạn sử dụng là bao lâu? Khi hết hạn con dấu doanh nghiệp cần phải làm gì? Thời hạn tối đa của con dấu được quy định là bao nhiêu lâu? Cơ quan nào cấp và thủ tục như thế nào?

thoi-han-su-dung-con-dau-cong-ty

Khái quát về con dấu của doanh nghiệp

Con dấu của doanh nghiệp chính là dấu hiệu đặc biệt, đặc trưng của mỗi doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh.

+ Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì hiện nay doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức con dấu, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp mình.

>> Trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác thì chủ thể có thẩm quyền quyết định các vấn đề trên bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Hội đồng quản trị của công ty tùy thuộc vào từng mô hình doanh nghiệp cụ thể. Nội dung quy định về con dấu doanh nghiệp bao gồm:

– Mẫu con dấu, gồm kích cỡ, nội dung, mực con dấu. Mẫu con dấu được doanh nghiệp thống nhất về các nội dung trong con dấu và phải được thể hiện dưới một hình thức cụ thể như hình đa giác, hình tròn, hình vuông hay các hình dạng khác.

– Số lượng con dấu.

– Quản lý và số lượng con dấu.

Trước đây khi Luật doanh nghiệp 2020 chưa có hiệu lực thì khi tiến hành sử dụng con dấu cho doanh nghiệp mình thì doanh nghiệp phải có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để cơ quan đăng ký kinh doanh đăng tải thông tin con dấu của doanh nghiệp mình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nhưng kể từ thời điểm luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực tới nay. Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì không cần phải làm thủ tục công bố mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia như trước nữa.
Đối với trường hợp doanh nghiệp bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng con dấu cần thông báo tới cơ quan công an và cơ quan có chức năng để được biết sau đó doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục khắc dấu để được sử dụng.

Thời hạn sử dụng con dấu trong doanh nghiệp

  • Trước đây, theo quy định của Bộ Công an thì con dấu mà cơ quan, tổ chức sử dụng thì sẽ có thời hạn sử dụng trong vòng 05 năm kể từ ngày có giá trị sử dụng ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an cấp. Hết 05 năm thì cơ quan, tổ chức sử dụng con dấu đó phải đi đăng ký lại mẫu dấu tại cơ quan Công an có thẩm quyền. Từ khi Luật Doanh nghiệp hiện hành năm 2014 có hiệu lực thì con dấu của doanh nghiệp do chính doanh nghiệp quản lý về cả số lượng, hình thức và mẫu con dấu, điều này được ghi nhận trong Điều lệ của công ty. Hiện nay luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thì việc sử dụng con dấu không còn thời hạn như ngày xưa.
  • Điều đặc biệt đó là pháp luật hiện hành không quy định về thời hạn sử dụng con dấu trong doanh nghiệp mà trong quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp thay đổi con dấu khi có nhu cầu hoặc có một số thay đổi như thay đổi về tên, trụ sở công ty, thay đổi loại hình… Còn về cơ bản thì con dấu doanh nghiệp không giới hạn về thời hạn sử dụng và khi muốn thay đổi thì chỉ cần thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi con dấu của doanh nghiệp.
  • Đối với những doanh nghiệp đã thành lập trước ngày Luật Doanh nghiệp 2015 có hiệu lực thì doanh nghiệp vẫn được tiếp tục sử dụng con dấu mà không cần thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh, trường hợp thay đổi, làm thêm con dấu thì phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Trường hợp doanh nghiệp làm con dấu mới thì phải tiến hành nộp lại con dấu và chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an đã cấp.
  • Khi làm con dấu mới thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để cơ quan đăng ký kinh doanh đăng tải các thông tin công khai về mẫu dấu doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Làm gì khi con dấu công ty hết hạn sử dụng

Đối với các trường hợp con dấu công ty hết hạn sử dụng doanh nghiệp cần phải căn cứ vào con dấu do cơ quan nào cấp mà tiến hành các thủ tục khác nhau.

Trường hợp 1 đối với con dấu doanh nghiệp do Bộ Công An cấp: Đối với trường hợp này sau 5 năm con dấu công ty sẽ hết hạn chính vì vậy doanh nghiệp cần tiến hành mang con dấu tới cơ quan công an và làm thông báo hủy dấu sau đó cấp lại con dấu khác để hoạt động.

Trường hợp 2 đối với con dấu doanh nghiệp do sở kế hoạch và đầu tư cấp: Đối với trường hợp này sau khi con dấu hết hạn doanh nghiệp cũng cần làm hủy dấu và làm công văn thông báo lên sở kế hoạch và đầu tư.

Trường hợp 3 đối với con dấu do công ty tự khắc nếu con dấu hết hạn, rách, hỏng, mất cắp hoặc cháy thì cần tiến hành thủ tục khắc dấu mới và sử dụng.

Những công việc cần làm sau khi khắc dấu mới

Khi doanh nghiệp thay đổi và nhận dấu mới cần thực hiện các công việc có liên quan sau đây:

  • Thay đổi điều lệ công ty, gửi thông báo thay đổi mẫu dấu đến quý khách hàng và đối tác để được biết.
  • Cầm con dấu mới ra ngân hàng làm thay đổi mẫu dấu tại ngân hàng nơi doanh nghiệp thực hiện mở tài khoản công ty  vì việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc chi rút séc hàng ngày chính vì vậy doanh nghiệp cần phải lưu ý

Trên đây là những thông tin chúng tôi đã đưa tới cho bạn đọc và quý khách hàng được biết về thời hạn sử dụng con dấu công ty. Để được giải đáp thắc mắc xin mời Việt Luật liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn thông tin cụ thể.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ