sở hữu trí tuệ

Đăng ký bản quyền tác giả – bản quyền tác phẩm

Đăng ký bản quyền tác giả – bản quyền tác phẩm

Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền  tác giả do công ty tư vấn việt Luật cung cấp với thủ tục nhanh gọn và chi phí ưu đãi mang lại sự hài lòng tới khách hàng. Theo quy định tại  khoản 2 điều 4 Luật sở hữu trí tuệ: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.