Công ty thay đổi vốn điều lệ nhưng không thay đổi mức đóng có phải nộp tờ khai lệ phí môn bài

Công ty thay đổi vốn điều lệ nhưng không thay đổi mức đóng có phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài không? Trường hợp có thay đổi mức đóng hoặc không thay đổi mức đóng thì phải thực hiện nộp tờ khai như thế nào. Thời gian thực hiện nộp tờ khai lệ phí môn bài là bao giờ? Việt Luật xin mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để nắm rõ thông tin chi tiết.

Căn cứ pháp luật

  • Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế

Các trường hợp quy định phải nộp tờ khai lệ phí môn bài

Căn cứ theo nghị định số 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn luật quản lý thuế quy định cụ thể như sau:

Các trường hợp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài sẽ bao gồm:

Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo điều 13 nghị định 126/2020/NĐ-CP.

>> Như vậy trích dẫn nghị định 126/2020 thì các đối tượng phải nộp tờ khai thuế môn bài sẽ bao gồm:

  • Tổ chức doanh nghiệp thành lập mới có năm thành lập là năm liền kề với năm phải nộp tờ khai
  • Tổ chức doanh nghiệp trong năm trước liền kề có phát sinh hoạt động thay đổi vốn điều lệ (bao gồm cả thay đổi vốn điều lệ không thay đổi bậc hoặc thay đổi vốn điều lệ có thay đổi bậc)
  • Các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có thành lập trong năm

Xem thêm: Hướng dẫn nộp tờ khai lệ phí môn bài cho năm 2023

Công ty thay đổi vốn điều lệ nhưng không thay đổi bậc đóng có phải nộp lại tờ khai môn bài không?

Căn cứ dựa trên nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định cụ thể tại khoản a, điểm 1, điều 10 quy định. “Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi”. Như vậy trường hợp doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ không cần biết là có thay đổi mức đóng hay không đều phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài theo đúng quy định.

Việc thay đổi vốn điều lệ sẽ được phân ra làm 2 trường hợp.

  • Trường hợp 1: Thay đổi vốn nhưng không thay đổi mức đóng thì việc nộp tờ khai hạn sẽ là 30/01 năm kế tiếp năm thay đổi vốn điều lệ. Ví dụ ngày 03/05/2022 bạn tiến hành thay đổi vốn điều lệ
  • Trường hợp 2: Thay đổi vốn đồng thời làm thay đổi mức đóng lệ phí môn bài. Thường việc thay đổi vốn điều lệ đồng thời thay đổi bậc lệ phí tùy từng chính sách của từng cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nộp bổ sung tiền vào ngân sách phần tiền thuế môn bài còn thiếu.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Việt Luật về việc thay đổi vốn điều lệ có phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài. Khách hàng cần giải đáp thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0985 989 256 hoặc 0965 999 345 để được tư vấn thông tin cụ thể.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ