Hướng dẫn chuyển mẫu ký hiệu hóa đơn điện tử new-invoice

Khi bước sang năm 2023 để xuất hóa đơn bạn sẽ phải thay đổi ký hiệu mẫu hóa đơn

Bước 1:

Bước 2:

Sau khi chọn chuyển mẫu cần chọn đúng mẫu ký hiệu có đuôi xxx23 để xuất hóa đơn theo đúng quy định.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ