Thành lập công ty tại huyện Gia Lâm

Huyện Gia Lâm là một huyện ven đô của Thủ đô Hà Nội, trong đó huyện Gia Lâm với mục tiêu tập trung phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ – […]