Thủ tục giấy tờ xin giấy phép treo băng rôn

Thủ tục giấy tờ xin giấy phép treo băng rôn?