Văn bản luật

Quy định áp dụng thuế môn bài mới nhất từ năm 2017- Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn chi tiết cụ thể với từng đối tượng .
Luật đầu tư Việt Nam năm 2014 được áp dụng từ 01/7/2015 cải cách số nội dung tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện đầu tư tại Việt Nam
Công văn số 5122-BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư.
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài sẽ thuận lợi hơn trong thủ tục đầu tư.
Chính phủ ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Hiệu Lực từ ngày 08/12/2015
quyet-dinh-so-337
Quyết định số 337 về nội dung hệ thống nghành kinh tế tại Việt Nam .Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.
quyet-dinh-10-he-thong-nganh-nghe-kinh-te
Hệ thống ngành kinh kế Việt Nam năm 2017 , trước khi thành lập công ty bạn có thể tham khảo nghành nghề đó có trong hệ thống không ? hoặc tìm kiếm về mã nghành kinh doanh dự định thay đổi.
Quy định áp dụng thuế môn bài mới nhất từ năm 2017- Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn chi tiết cụ...
Luật đầu tư Việt Nam năm 2014 được áp dụng từ 01/7/2015 cải cách số nội dung tạo điều kiện thuận...
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Công văn số 5122-BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư.
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư vừa được Chính phủ ban hành...
Chính phủ ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá...
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài kèm theo...
quyet-dinh-so-337
Quyết định số 337 về nội dung hệ thống nghành kinh tế tại Việt Nam .Ban hành kèm theo Quyết định...
quyet-dinh-10-he-thong-nganh-nghe-kinh-te
Hệ thống ngành kinh kế Việt Nam năm 2017 , trước khi thành lập công ty bạn có thể tham khảo nghành...