Chia công ty cổ phần

Căn cứ pháp lý:
+ Căn cứ vào điều 198 luật doanh nghiệp năm 2020;
+ Căn cứ vào điều 73 nghị định 01/2021 về đăng ký kinh doanh

Chia công ty cổ phần là gì?

Công ty tnhh và công ty cổ phần có thể chia: Tài sản – quyền –  nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có để thành lập hai hay nhiều công ty mới.
Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi công ty mới được cấp đăng ký kinh doanh và phải liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc chưa thỏa thuận được với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty thực hiện nghĩa vụ này.
Về quyền và nghĩa vụ: công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp theo nghị quyết và quyết định chia công ty.
Chia tách công ty cổ phần
Tư vấn chia tách công ty cổ phần

Dịch vụ tư vấn chia Công ty cổ phần tại Việt Luật

Chúng tôi khẳng định là đơn vị tư vấn hàng đầu, lâu năm, uy tín, chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: tư vấn thành lập công ty, tư vấn giấy phép đầu tư, tư vấn các lĩnh vực về thuế,…chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn miễn phí và làm các thủ tục theo yêu cầu cho quý doanh nghiệp một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho quý vị.

Các nội dung tư vấn:

–  Tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chia tách công ty
–  Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên để thông qua nội dung cụ thể
–  Tư vấn thủ tục và điều kiện chia công ty cụ thể
–  Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản của Công ty cổ phần, công ty tnhh
–  Tư vấn phương án sử dụng lao động
–  Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới
–  Tư vấn về lập báo cáo tài chính của công ty bị chia trước khi chia, báo cáo tài chính của công ty được chia sau khi chia
–  Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty
–  Tư vấn về việc thành lập mới Công ty cổ phần, công ty tnhh được chia, bao gồm: tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề , vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp giữa các cổ đông, người đại diện trước pháp luật, cơ cấu tổ chức và hoạt đông của Công ty cổ phần…
–  Tư vấn các vấn đề về thuế trong quá trình chia doanh nghiệp, như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp …
–  Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới
–  Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty cổ phần, công ty tnhh bị chia.

Hồ sơ chia công ty cổ phần

–  Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty
–  Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên với nội dung chính như sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản của công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn, thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Nghị quyết, quyết định phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc nghị quyết thông qua;
–  Giấy đề nghị đăng ký
–  Điều lệ Công ty cổ phần được chia: chủ sở hữu – thành viên – hoặc cổ đông mới; bầu hoặc bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và sẽ làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp;
–  Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần được chia, số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi  phần vốn góp, cổ phần bị chia sáng các công ty mới theo quyết định chia công ty.
–  Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông cho công ty bị chia
–  Bản sao chứng thực CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu thành viên tham gia
–  Ban sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân

Thủ tục chia công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
Trong thời hạn 05-07 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp, nếu hồ sơ sai mẫu hoặc thiếu nội dung hoặc sai nội dung sẽ yêu cầu sửa đổi theo thông báo của phòng.

Bước 3: Trả kết quả hồ sơ
Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo của phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
• Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Đối với cơ quan thuế: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Sau khi công ty được chia được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, công ty bị chia chuyển sang tình trạng pháp lý mới là bị chia. Phòng đăng ký kinh doanh công ty bị chia đặt trụ sở chính gửi thông báo sang cho cơ quan thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông tin cho phòng đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp đã hoan thành việc quyết toán thuế và chuyển giao nghĩa vụ thuế.

Bước 5: Đối với phòng đăng ký kinh doanh: Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của cơ quan thuế về việc công ty bị chia hoàn thành việc quyết toán và chuyển giao nghĩa vụ thuế, phòng đăng ký kinh doanh công ty bị chia cập nhật tình trạng pháp lý của công ty này trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  • Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại chi nhánh – văn phòng đại diện – địa điểm kinh doanh của công ty bị chia trước khi chấm dứt sự tồn tại của công ty này trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Trường hợp công ty bị chia có trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố của công ty được chia thì phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty được chia

Cam kết sau khi tư vấn và làm thủ tục chia doanh nghiệp

• Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chia công ty.
• Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến nội dung chia công ty.

• Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.
• Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.
• Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
• Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà. ​

Hỗ trợ công ty bị chia quyết toán với cơ quan thuế và chuyển giao nghĩa vụ thuế

Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với luật sư Việt Luật để được tư vấn rõ nét về quy trình cũng như chi phí dịch vụ chia tách doanh nghiệp

Các cam kết của Việt Luật khi khách hàng sử dụng dịch vụ

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

  • TP. Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
  • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr. Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn chia công ty cổ phần  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://tuvanvietluat.com/bang-gia-dich-vu
 
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ