Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện

Khi các doanh nghiệp dự định mở thêm địa điểm hoạt động kinh doanh để mở rộng địa bàn hoạt động của công ty mình. Việc mở rộng mạng lưới kinh doanh công ty có nhiều cách thức. Có thể mở chi nhánh công ty, văn phòng đại diện công ty. Vậy tới đây ắt hẳn bạn sẽ thắc mắc nên chọn cách thức nào. Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện công ty. Để giúp bạn dễ dàng lựa chọn và nắm được đặc điểm của từng mô hình xin mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây để nắm rõ thông tin chi tiết.

1. Khái quát về văn phòng đại diện và chi nhánh công ty

Văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có chức năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích và bảo vệ các lợi ích của doanh nghiệp. Các hoạt động của văn phòng đại diện cần phải phù hợp, không trái và ra khỏi nội dung hoạt động của doanh nghiệp đã đề ra.

Về hoạt động kinh doanh: văn phòng đại diện có chức năng thực hiện liên lạc, nghiên cứu, cung cấp các thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận thị trường, khách hàng và đối tác mới. Theo quy định pháp luật thì văn phòng đại diện được phép thực hiện các hình thức xúc tiến thương mại nhưng không có quyền hoạt động để sinh lợi nhuận trực tiếp.

Về thẩm quyền: Văn phòng đại diện chỉ được ký kết hợp đồng theo ủy quyền của doanh nghiệp và con dấu được đóng trong hợp đồng là đóng dấu doanh nghiệp. Như vậy văn phòng đại diện không được tự nhân danh doanh nghiệp hoặc văn phòng để ký kết hợp đồng riêng mà không được uỷ quyền từ công ty.

Về tài chính: Hoạt động hạch toán của văn phòng đại diện phụ thuộc vào công ty và công ty là đối tượng chi trả các nghĩa vụ tài chính của văn phòng đại diện.

Chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh công ty cũng là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp nhưng khác với văn phòng đại diện, chi nhánh được thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp tuỳ theo nhu cầu của doanh nghiệp, kể cả việc đại diện theo ủy quyền và ký kết hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu của chi nhánh. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh doanh nghiệp cần phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty chính.

Về hoạt động kinh doanh: Khác với văn phòng đại diện thì chi nhánh công ty được phép hoạt động có sinh lời trong phạm vi những ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải chi nhánh được quyền kinh doanh tất cả ngành nghề mà công ty đã đăng ký, chi nhánh công ty có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động sinh lợi nhuận trực tiếp.

Về thẩm quyền đại diện: giám đốc của chi nhánh công ty không đương nhiên đại diện cho chi nhánh, mà chỉ được đại diện khi được uỷ quyền từ người đại diện theo pháp luật của công ty. Văn phòng chi nhanh vẫn bị điều phối về các vấn đề hoạt động, đại diện bởi người đại diện theo pháp luật của công ty

Về tài chính: chi nhánh vẫn không phải chịu trách nhiệm riêng về tài chính đối với công ty mà các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của chi nhánh vẫn do doanh nghiệp chịu trách nhiệm.

2. Điểm giống và khác nhau giữa chi nhánh công ty và VPDD

Điểm giống nhau

Như đã phân tích ở trên, dù là văn phòng đại diện hay chi nhánh công ty thì đây đều đều đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đều có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tuỳ theo yêu cầu của công ty. Cả hai loại hình này đều nhân danh chủ sở hữu công ty hoặc người đứng đầu tổ chức, được ủy quyền của người đứng đầu doanh nghiệp. Nghĩa vụ dân sự từ giao dịch của văn phòng đại diện và chi nhánh đều do doanh nghiệp chịu trách nhiệm.

Điểm khác nhau

Chi nhánh doanh nghiệp: Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh doanh nghiệp chứ không phải nhân danh công ty và con dấu được sử dụng trong những trường hợp này là con dấu chi nhánh. Văn phòng đại diện: Khác với chi nhánh công ty thì văn phòng đại diện không được sản xuất, kinh doanh như công ty mẹ

3. Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện công ty

Qua phân tích trên có thể thấy:

Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng mô hình kinh doanh và xác định chức năng của mô hình là bao gồm cả ký kết các hợp đồng thương mại và buôn bán phân phối sản phẩm thì có thể lựa chọn chi nhánh công ty. Ngược lại nếu công ty mở văn phòng đại diện công ty thì chức năng chính của văn phòng là chỉ được phép thay mặt công ty ký kết các hợp đồng hợp tác thay cho công ty mẹ. Không được phép buôn bán, ký kết các hợp đồng sinh lợi nhuận.

Trên đây là toàn bộ thông tin Việt Luật mang tới khách hàng để giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa chi nhánh công ty hoặc văn phòng đại diện công ty.  Để được tư vấn hồ sơ thủ tục cũng như điều kiện hoặc sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội hoặc TPHCM vui lòng liên hệ trực tiếp với Việt Luật qua số điện thoại 0965.999.345. Hoặc xem thêm bài viết dưới đây.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ