Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng các khoản tiền, tài sản được cổ đông đăng ký khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trong 1 số lý do dẫn tới 1 số doanh nghiệp có nhu cầu làm giảm vốn điều lệ công ty. Vậy để giảm vốn điều lệ công ty cổ phần cần phải làm như thế nào. Luật doanh nghiệp quy định cụ thể ra sao về vấn đề này. Việt Luật xin mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

giam-von-dieu-le-cong-ty-co-phan
Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Các trường hợp công ty cổ phần có thể làm giảm vốn điều lệ

Trước tiên cần phải hiểu rõ những trường hợp công ty cổ phần được giảm vốn điều lệ, sau đó mới đến việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết, và trình tự thực hiện thủ tục giảm vốn công ty.

Trường hợp 1: Giảm vốn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ trong công ty và công ty phải hoạt động trên 2 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và đảm bảo thành toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sai khi đã hoàn trả cho cổ đông;

Quy định pháp luật: Điểm a khoản 5 điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020

Điều kiện: 

+ Công ty đã hoạt động liên tục 2 năm kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp
+ Sau khi hoàn trả cho cổ đông, công ty phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Trường hợp 2: Giảm vốn do công ty mua lại cổ phần đã phát hành
Quy định pháp luật: Điều 132, điều 133 Luật Doanh nghiệp 2020
Công ty mua lại cổ phần đã phát hành trong hai trường hợp:

+ Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông:

Trong trường hợp cổ đông phản đối việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại điều lệ công ty thì cổ đông có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.
Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.
+ Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty:
Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau:
Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng.

Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần.

Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến tất cả cổ đông trong vòng 30 ngày. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo.
Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
Cổ phần được mua lại được coi là cổ phần chưa bán. Công ty phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán.

Trường hợp 3: Giảm vốn trong trường hợp vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn
Quy định pháp luật: Điều 113  Luật Doanh nghiệp 2020

Theo quy định thì các thành viên phải thanh toán đầy đủ số vốn đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp các thành viên không thanh toán đủ thì công ty được quyền chào bán số cổ phần còn lại và thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ xuống bằng với số cổ phần thực tế đã thanh toán. Trong trường hợp này doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ và thay đổi thông tin cổ đông sáng lập.

Xem ngay: Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

Thủ tục và hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

1. Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty cổ phần gồm những giấy tờ sau:

 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ
 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp gần nhất
 • Danh sách cổ đông của công ty

2. Quy trình thực hiện việc giảm vốn điều lệ

 • Bước 1: Soạn hồ sơ hoàn chỉnh, nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp của trụ sở
 • Bước 2: Kiểm tra theo dõi việc xét duyệt hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh
 • Bước 3: Nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới

Dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

 • Việt Luật tư vấn điều kiện được giảm vốn đối với Công ty cổ phần;
 • Tư vấn tỷ lệ giảm vốn phù hợp theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp điều kiện, trình tự, thủ tục giảm vốn điều lệ;
 • Tư vấn cho doanh nghiệp lập báo cáo tài chính phù hợp theo hoạt động của doanh nghiệp và quy định của pháp luật để đủ điều kiện giảm vốn điều lệ công ty cổ phần;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp;
 • Đại diện, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi giảm vốn trong Công ty cổ phần

Quý khách hoàn toàn không cần đi lại và chờ đợi khi thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước .

CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Chi phí: 2.000.000 VNĐ ( Trọn gói  )
Thời gian thực hiện: 3 – 7 ngày làm việc

Hy vọng các thông tin cơ bản này sẽ giúp quý khách hàng nắm bắt và hiểu rõ hơn về thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cũng như biết thêm về dịch vụ của Việt Luật cung cấp

——————————————–
⌨️: COMMENT, INBOX chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn.
☎️: Hoặc liên hệ công ty Việt Luật:
– Hotline: 0985 989 256 – 0965 999 345
– Zalo: 0985 989 256 – 0965 999 345
– Website: https://tuvanvietluat.com/
Địa chỉ: Tầng 5 số 45 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ