Thủ tục thay đổi giám đốc công ty

Giám đốc công ty có thể đồng thời là người đại diện theo pháp luật, cũng có thể không. Do đó, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, khi có sự thay đổi các chức danh trong công ty, cần xem xét kỹ chức năng của Giám đốc để thực hiện theo đúng quy định. Pháp luật hiện hành quy định khá đơn giản về thủ tục thay đổi Giám đốc công ty, tuy nhiên để có thể xác định một cách chính xác nội dung thay đổi, phạm vi thay đổi và hồ sơ thay đổi Giám đốc công ty như thế nào thì không phải doanh nghiệp nào cũng tự làm được. Nếu không thực hiện thay đổi giám đốc đúng quy định, kịp thời thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. Hiểu được điều đó, Việt Luật sẽ hướng dẫn quý khách hàng trình tự, thủ tục thông báo thay đổi giám đốc công ty qua bài viết dưới đây.

thay-doi-giam-doc-cong-ty
Thay đổi giám đốc công ty

Giám đốc công ty là gì?

Giám đốc công ty là người điều hành mọi hoạt động thường xuyên nhất của doanh nghiệp. Là người đại diện theo pháp luật trong các giao dịch của doanh nghiệp, đại diện pháp lý và chịu trách nhiệm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với mỗi loại hình kinh doanh, nhu cầu hoạt động của từng doanh nghiệp mà chức danh Giám đốc cũng được đăng ký khác nhau.

Ví dụ: Giám đốc công ty có thể đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần; cũng có thể đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; …Trong nhiều trường hợp, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên là chức danh đăng ký đứng tên người đại diện theo pháp luật thì Gốc chỉ là chức danh nội bộ trong doanh nghiệp. Chính vì vậy mà thủ tục thay đổi giám đốc công ty trong mỗi trường hợp là khác nhau.

Các trường hợp thay đổi giám đốc công ty

Khi thay đổi giám đốc công ty thì thường xảy ra 2 trường hợp bao gồm:

 • Thay đổi giám đốc không đồng thời là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
 • Thay đổi giám đốc đồng thời là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Trường hợp thay đổi Giám đốc không đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nếu giám đốc của công ty tách biệt với người đại diện pháp luật thì thủ tục thay đổi không khá đơn giản. Lúc này chức danh Giám đốc chỉ là chức danh được bầu trong công ty, do đó thủ tục như sau:

Bước 1: Họp Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; Họp Hội đồng thành viên  đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/công ty hợp danh về việc thay đổi Giám đốc. Tùy vào Điều lệ công ty quy định về thẩm quyền, phạm vi trong từng nội dung thay đổi mà lựa chọn hình thức họp phù hợp.

Bước 2: Thông qua nội dung miễn nhiệm giám đốc cũ và nội dung bầu giám đốc mới. Tỷ lệ biểu quết tùy vào Điều lệ công ty quy định.

Bước 3: Ra Quyết định miễn nhiệm giám đốc cũ và bầu giám đốc mới

Bước 4: Nộp hồ sơ thay đổi giám đốc công ty lên Cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty trong trường hợp này bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tin thuế)
 • Văn bản ủy quyền cho Việt Luật thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước.

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty do người đại diện theo pháp luật công ty ký, đóng dấu sau khi có Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty.

Bộ phận tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Thời gian: 03-05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi giám đốc công ty. Phòng ĐKKD tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ.

Doanh nghiệp có thể đăng ký nhận Giấy xác nhận thay đổi về việc thay đổi giám đốc hoặc không.

Trường hợp Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp này, thay đổi giám đốc công ty chính là thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Do đó, hồ sơ thủ tục thay đổi sẽ được quy định khác như sau:

Các điều kiện để giám đốc mới đứng tên người đại diện theo pháp luật

– Phải là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

– Không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

– Không là đại diện pháp luật của các công ty, cơ sở đang bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp quốc gia;

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty

Bước 1:  Soạn hồ sơ thay đổi giám đốc công ty

Hồ sơ thay đổi giám đốc công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bao gồm:

– Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần nếu việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ/Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty hợp danh của công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;

– Riêng đối với công ty cổ phần, trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật mà không làm thay đổi chức danh, không làm thay đổi nội dung Điều lệ ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

– Quyết định thay đổi người đại diện pháp luật của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/công ty hợp danh; Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu (thay đổi thông tin thuế);

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu;

– Bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân còn hạn sử dụng của giám đốc mới;

– Văn bản ủy quyền cho Việt Luật thực hiện giao dịch thay đổi giám đốc công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ thông báo thay đổi giám đốc lên Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bộ phận tiếp nhận và xử lý: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đóng trụ sở chính.

Thời gian xử lý: 03-05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký qua mạng, Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi giám đốc công ty.

Bước 3: Nhận kết quả

Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đáp ứng đủ các điều kiện về thay đổi giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật thì được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật mới chính thức từ thời điểm Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo sửa đổi, bổ sung bằng văn bản và nêu rõ nội dung cần sửa đổi. Doanh nghiệp sửa và nộp lại hồ sơ theo quy định. Thời gian cử lý hồ sơ tính từ thời điểm Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ thay đổi giám đốc trên hệ thống.

Những công việc cần làm sau khi tiến hành thủ tục thay đổi giám đốc công ty

Sau khi thay đổi giám đốc trong trường hợp này, công ty cần lưu ý những nội dung sau:

 • Thông báo thay đổi giám đốc, người đại diện theo pháp luật với với đối tác, khách hàng của doanh nghiệp.
 • Thông báo với cơ quan bảo hiểm;
 • Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật trên Chữ ký số của doanh nghiệp;
 • Trường hợp đại diện pháp luật cũ của công ty là trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì sau khi đã thay đổi đại diện pháp luật nếu công ty có nhu cầu thay đổi thì cần làm thủ tục thay đổi luôn;
 • Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật tại ngân hàng doanh nghiệp đang sử dụng. Vì thông tin Ngân hàng sẽ không tự cập nhật mà vẫn là thông tin của người đại diện pháp luật cũ.
 • Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật cùng với việc chuyển nhượng vốn/cổ phần trong công ty thì phải thực hiện các thủ tục kê khai/đóng thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định về pháp luật thuế;
 • Thực hiện thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật trên các giấy phép kinh doanh của công ty (nếu có).
 • Thực hiện thay đổi thông tin trên các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Những lý do khách hàng nên sử dụng dịch vụ thay đổi giám đốc công ty tại  Việt Luật

 • Việt Luật với kinh nghiệm lâu năm sẽ tư vẫn hỗ trợ quý khách hàng có thể hoàn thiện thủ tục thay đổi giám đốc công ty 1 cách nhanh nhất.
 • Đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín hàng đầu.
 • Chi phí dịch vụ thay đổi giám đốc công ty tại Việt Luật chỉ 300k
 • Thời gian tiến hành nhanh chóng chỉ từ 05-07 ngày làm việc là khách hàng đã nhận được kết quả
 • Khách hàng được tư vấn các nghĩa vụ về thuế và doanh nghiệp trước và sau khi thay đổi và được trả kết quả tận tay

Trên đây là toàn bộ các nội dung của Việt Luật gửi tới khách hàng có nhu cầu cần được tư vấn về hồ sơ thủ tục thay đổi giám đốc công ty, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Việt Luật để được hỗ trợ thông tin cụ thể.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ