Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Mỗi doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động đều sẽ có những thay đổi nhất định. Tùy theo nhu cầu hoạt động kinh doanh, mở rộng lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp cần bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh. Việc kinh doanh ngành nghề chưa đăng ký, nhất là đối với những ngành nghề có điều kiện là không đúng quy định của pháp luật. Một doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh ngành nghề theo danh sách ngành nghề đã đăng ký và được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận. Do đó, khi doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung thêm ngành nghề thì phải đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng trình tự, thủ tục luật định. Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực tư vấn và bổ trợ doanh nghiệp, Việt Luật sẽ hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh cho khách hàng qua bài viết dưới đây.

Điều kiện bổ sung ngành nghề kinh doanh?

Doanh nghiệp được tự do kinh doanh ngành nghề nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Ngành nghề dự kiến bổ sung phải được mã hóa về mã ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
 • Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó;
 • Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung không được trùng với ngành nghề mà công ty đã đăng ký rồi;
 • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định thì doanh nghiệp phải đồng thời thay đổi vốn điều lệ bằng hoặc cao hơn mức vốn pháp định của ngành nghề đó;
 • Đối với ngành nghề có điều kiện về chứng chỉ, giấy tờ tương đương khác thì doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều điện đó khi bổ sung ngành nghề và duy trì trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
 • Không đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mà pháp luật cấm theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Để có thể kinh doanh ngành nghề kinh doanh mới, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo các bước sau đây:

bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh
Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bước 1: Xác định ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung có đủ điều kiện để kinh doanh hay không. Mã hóa ngành nghề về mã đăng ký cấp 4 trong Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Trường hợp các công ty có nhu cầu ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn thì Công ty ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh dưới ngành cấp 4 (tức là ngành cấp 5) nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp 4 đã chọn.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Một bộ hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên trở lên/công ty hợp danh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Quyết định của Hội đồng thành viên; Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu, do người đại diện theo pháp luật ký;
 • Văn bản ủy quyền cho Việt Luật thực hiện các giao dịch với cơ quan nhà nước về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh;
 • Giấy tờ khác đối với trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện;

Lưu ý: Trường hợp khi tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiêp, mà ngành nghề cũ đăng ký trước đó chưa được mã hóa theo quy định hiện hành (bị báo xanh: ngành nghề bị thay đổi; báo đó: ngành nghề đã bị xóa) thì phải tiến hành mã hóa theo luật định.

Bước 3: Nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh lên cơ quan có thẩm quyền

Cách đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh: Doanh nghiệp chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh như trên. Có thể nộp hồ sơ trực tuyến bằng chữ ký số cá nhân hoặc bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh.

Lưu ý: Không sử dụng chữ ký số của công ty để thực hiện thủ tục với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bộ phận tiếp nhận và xử lý: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đóng trụ sở chính.

Thời gian xử lý: 03-05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký qua mạng, Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả

Kết quả: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bản trắng)

Điều kiện để được cấp giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp:

– Ngành nghề đăng ký kinh doanh được đăng ký theo Hệ thống ngành nghề kinh doanh hoặc theo văn bản pháp luật chuyên ngành khác;

– Không phải ngành nghề cấm kinh doanh;

– Có hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đúng quy định;

– Nộp đủ lệ phí thay đổi theo quy định của pháp luật;

– Mã hóa các thông tin khác phù hợp với quy định hiện hành về đăng ký doanh nghiệp.

– Đăng ký nhận Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tích vào ô dưới phần thông tin về Thông tin thuế)

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp chỉ thay đổi nội dung về ngành nghề, hoặc các thông tin không nằm trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ không cấp kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bổ sung ngành nghề kinh doanh không có điều kiện thì thủ tục giống như công ty Việt Nam (chỉ thực hiện thay đổi với Phòng Đăng ký kinh doanh).

Tuy nhiên đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trước khi thực hiện thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh thì phải thực hiện tại Sở Kế hoạch và đầu tư trước. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Văn bản đề xuất thực hiện dự án;
 • Quyết định chủ sở hữu, của hội đồng thành viên, của hội đồng cổ đông, của các thành viên hợp danh,.. để điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án; đánh giá giám sát và Báo cáo tài chính của công ty năm tài chính liền kề
 • Bản sao hợp lệ của các giấy tờ như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy ủy quyền Việt Luật thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Những lưu ý khi bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề, thì trong hồ sơ bổ sung ngành nghề phải kèm theo chứng chỉ hành nghề tương ứng;

– Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh ngành nghề đó khi có sự cho phép của cơ quan chuyên môn; Việc đăng ký ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp, chỉ là một bước trong thủ tục xin giấy phép kinh doanh. Do đó, cần hết sức lưu ý tránh trường hợp kinh doanh khi chưa đủ điều kiện.

– Doanh nghiệp phải tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh lên Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Căn cứ theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thì:

+ Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng – 1.000.000 đồng: quá thời hạn quy định từ 1 đến 30 ngày.

+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng: quá thời hạn từ 31 ngày đến 0 ngày.

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng: quá thời hạn từ 1 ngày trở lên

Do đó, để tránh các khoản phạt không đáng có này thì hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh thông qua một đơn vị dịch vụ chuyên nghiệp. Khi có quyết định bổ sung ngành nghề, doanh nghiệp cần chuẩn bị ngay các nội dung, giấy tờ pháp lý theo luật định để thực hiện thủ  tục theo đúng thời hạn.

– Về xuất hóa đơn: Doanh nghiệp lưu ý chỉ xuất hóa đơn với nội dung ngành nghề kinh doanh mới khi đã được chấp thuận và công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được phép xuất hóa đơn kể từ thời điểm đủ điều kiện kinh kinh doanh ngành nghề đó.

Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện nay được pháp luật quy định khá đơn giản. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp không có bộ phận pháp chế chuyên môn thì sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu về các quy định của pháp luật. Vì mỗi ngành nghề kinh doanh để có những đặc điểm riêng, cách ghi ngành nghề riêng, đặc biệt là đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Việt Luật với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp pháp lý cho hàng ngàn doanh nghiệp trên cả nước. Chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng thực hiện thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh một cách nhanh chóng và chính xác với nhiều ưu điểm:

– Việt Luật có thái độ phục vụ vô cùng tận tình và chu đáo với công việc của khách hàng;
– Việt Luật có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm;
– Các gói dịch vụ của Việt Luật đa dạng, có thể đáp ứng mọi nhu cầu về pháp lý của khách hàng;
– Chi phí dịch vụ của Việt Luật về bổ sung ngành nghề hợp lý, mang lại giá trị cao;

– Đăng ký chính xác và đúng pháp luật ngành nghề mà khách hàng dự định kinh doanh;

– Thực hiện dịch vụ một cách chuyên nghiệp, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện trong thời hạn nhất định;

Trong quá trình cung cấp dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh, Việt Luật cam kết sẽ thực hiện những công việc sau:

 • Việt Luật tư vấn về quy trình, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh; ngành nghề nào có điều kiện; nếu có thì điều kiện đó là gì?;
 • Việt Luật hướng dẫn quý công ty chuẩn bị tài liệu cho việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Việt Luật soạn thảo và nộp hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh lên Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Việt Luật sẽ theo dõi hồ sơ, bổ sung và sửa chữa hồ sơ nếu có yêu cầu của chuyên viên;
 • Việt Luật sẽ nhận kết quả về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh từ Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Việt Luật sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý doanh nghiệp khác phát sinh sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Kết quả khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ bổ sung ngành nghề của Việt Luật:

– Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ doanh nghiệp đã sửa đổi;

– Hồ sơ, giấy tờ nội bộ doanh nghiệp.

Trên đây là những chia sẻ của Việt Luật về thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hy vọng rằng những chia sẻ trên đây của Việt Luật sẽ giúp doanh nghiệp có thêm những thông tin bổ ích. Mọi nhu cầu tư vấn chi tiết và cụ thể hơn về dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh xin vui lòng liên hệ với Việt Luật qua Hotline 0985.989.256 để được tư vấn tốt nhất. Rất mong được đồng hành cùng quý doanh nghiệp.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ