Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Để chuyển nhượng cổ phần trong công ty cần phải tiến hành các thủ tục gì? hồ sơ cụ thể khi chuyển nhượng cổ phần ra sao? Việt Luật xin mời quý khách hàng theo dõi bài viết này để nắm rõ hơn thông tin chi tiết.

chuyen-nhuong-co-phan
Chuyển nhượng cổ phần

Căn cứ pháp luật:

 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
 • Luật doanh nghiệp 2020
 • Thông tư số 92/2015/TT/BTC

Các hình thức và quy định chuyển nhượng cổ phần trong công ty

Trong công ty cổ phần được chia ra làm 2 loại cổ đông bao gồm cổ đông sáng lập và cổ đông góp vốn.

Loại cổ phần được chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại;

Cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng;

Cổ đông sáng lập: Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông;

Cổ đông thường (không phải cổ đông sáng lập) có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác;

Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Nội dung tư vấn trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn khi tìm hiểu và thực hiện thủ tục này, Việt Luật có những nội dung tư vấn cụ thể dưới đây về các bước thực hiện, thực hiện chuyển nhượng cổ phần giữa các thành viên trước sau đó thực hiện việc tăng vốn điều lệ công ty, các công việc thể hiện rõ ràng doanh nghiệp nắm bắt tốt nhất.
Trường hợp doanh nghiệp muốn tăng vốn trong Công ty cổ phần, theo Điều 122 Luật doanh nghiệp năm 2014 có thể thực hiện một trong các hình thức: 
 • Chào bán cổ phần tăng thêm cho cổ đông hiện hữu (Điều 124 Luật doanh nghiệp 2014)
 • Chào bán ra công chúng đối với công ty đại chúng (Luật chứng khoán  năm 2010)
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ (Điều 123 Luật doanh nghiệp 2014)
Doanh nghiệp sẽ thực hiện theo trình tự lần lượt là bộ hồ sơ chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông cổ ty sang cổ đông mời tham gia, sau đó tiến hành thực hiện hồ sơ tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu trong công ty:
Bước 1: Chuyển nhượng cổ phần các thành viên trong công ty
Hồ sơ bao gồm:
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Danh sách cổ đông sáng lập sau thay đổi
 • Thông báo lập sổ cổ đông
Bước 2: Tăng vốn điều lệ trong công ty
Hồ sơ bao gồm:
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Danh sách cổ đông sáng lập sau thay đổi
 • Thông báo lập sổ cổ đông

Sau khi tiến hành chuyển nhượng vốn cần tiến hành nộp thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân chuyển nhượng đi theo đúng quy định của pháp luật.

Công việc của Việt Luật khi thực hiện thủ tục pháp lý thay đổi vốn, chuyển nhượng cổ phần 

 • Tư vấn trước và sau khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị những giấy tờ cần thiết hoàn thiện hồ sơ
 • Thực hiện soạn thảo đầy đủ hồ sơ và tiến hành nộp hồ sơ qua mạng điện tử + nộp hồ sơ bản cứng đối chiếu hồ sơ nộp đã hợp lệ qua mạng điện tử
 • Nhận kết quả và bàn giao tới khách hàng.
 • Xem ngay: Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thay đổi thông tin vốn công ty 

 • Chi phí: 1000.000 VNĐ
 • Thời gian thực hiện: 7-10 ngày làm việc từ khi có đầy đủ hồ sơ hợp lệ (Các trường hợp cụ thể tư vấn Việt Luật có trao đổi cụ thể với quý khách khi thực hiện)

Thông tin liên hệ với chúng tôi:

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Việt Luật Hà Nội

Địa chỉ:  Số 8 ngõ 22, Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy,  HN

Điện thoại: 0985 989 256 hoặc 0965 999 345

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ