You are here

Cách chỉnh sửa khi ghi sai ngày của hợp đồng?

Trên thực tế có rất nhiều trường hợp trên hợp đồng ghi sai ngày ký kết, ngày thực hiện hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ hay các ngày khác mà không phù hợp với thỏa thuận ban đầu của các bên trong quan hệ hợp đồng. Do vậy mà các bên muốn chỉnh sửa ngày ghi trên hợp đồng đúng với ý chí của mình thì cách chỉnh sửa khi ghi sai ngày của hợp đồng được thực hiện như thế nào?

 1. Khái quát về hợp đồng

  • Bộ luật Dân sự hiện hành có quy định hợp đồng là việc thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự hợp pháp của các bên trong quan hệ hợp đồng.
  • Hợp đồng được giao kết khi bên đề nghị giao kết nhận được chấp nhận giao kết của bên được đề nghị giao kết. Nếu các bên thỏa thuận việc im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết trong thời hạn nhất định thì thời điểm giao kết hợp đồng là ngày cuối cùng của thời hạn đó.
  • Trường hợp giao kết hợp đồng bằng lời nói thì thì thời điểm giao kết là thời điểm mà các bên trong quan hệ hợp đồng thỏa thuận về các nội dung của hợp đồng.
  • Trường hợp giao kết hợp đồng bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm mà bên cuối cùng trong hợp đồng ký vào văn bản hoặc thời điểm khác đã thỏa thuận trong văn bản đó.
Nội dung mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng có các nội dung sau đây:
- Đối tượng của hợp đồng mà các bên ký kết. Đối tượng có thể và tài sản, hàng hóa, gia công hoặc các dịch vụ khác.
- Số lượng, chất lượng của hàng hóa, tài sản trong hợp đồng.
- Giá cả của đối tượng, phương thức thanh toán giữa các bên.
- Địa điểm, phương thức, thời hạn thanh toán hợp đồng.
- Quyền và nghĩa vụ của các bên và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, các hình thức phạt vi phạm hợp đồng.
- Các phương thức giải quyết tranh chấp khi có tranh chấp xảy ra.
Hình thức của hợp đồng được xác định theo pháp luật điều chỉnh nội dung của hợp đồng đó.
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác thì hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm giao kết.

2. Cách chỉnh sửa khi ghi sai ngày của hợp đồng

Theo quy định pháp luật Dân sự thì hợp đồng chỉ bị sửa đổi, hủy bỏ theo quy định pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa các bên.
Do vậy khi có các quy phạm điều chỉnh vấn đề sửa đổi hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận, thống nhất với nhau về việc sửa đổi đó thì hợp đồng mới được sửa đổi, bổ sung, Còn các trường hợp khác như đơn phương thay đổi hoặc do ý chí của người thứ ba thì không được phép sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng.
Vấn đề ghi sai ngày của hợp đồng không thuộc các trường hợp hợp đồng vô hiệu nên hợp đồng sẽ không bị vô hiệu nếu ghi sai ngày của hợp đồng. Bởi lẽ bản chất của hợp đồng là sự thỏa thuận của các bên nên nếu các bên thống nhất ý chí với nhau thì những sai sót đó không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi của các bên trong hợp đồng thì những thông tin sai sót nên được sửa lại theo đúng ý chí của các bên.
Cách chỉnh sửa khi ghi sai ngày hợp đồng đó là tránh để xảy ra tranh chấp thì các bên cần xác định lại chính xác ngày được ghi trên hợp đồng và tiến hành ký Phụ lục hợp đồng để sửa đổi ngày sai trên hợp đồng đó hoặc các bên có thể ký kết Văn bản thỏa thuận sửa đổi về nội dung này.
Trong trường hợp sai ngày trên hợp đồng đã được công chứng thì công chứng viên sẽ đối chiếu lỗi, đối chiếu ngày sai đó với các giấy tờ trong bộ hồ sơ công chứng và tiến hành gạch chân dưới ngày sai, sau đó ghi lại ngày chính xác vào bên lề và kèm theo chữ ký của công chứng viên có đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng đó. Công chứng viên thông báo về việc sửa lỗi đó cho các bên trong hợp đồng giao dịch.
 Khi ghi sai ngày trên hợp đồng sẽ dẫn đến việc thực hiện hợp đồng sẽ không thống nhất và có thể xảy ra tranh chấp trong việc thực hiện hợp đồng. Hãy liên hệ ngay đến tổng đài tư vấn luật dân sự 1900.6199 để được tư vấn cụ thể hơn về vấn đề này.

Facebook comments