địa điểm kinh doanh

Mã số doanh nghiệp và mã số chi nhánh, vpdd, địa điểm kinh doanh

Mã số doanh nghiệp và mã số chi nhánh, vpdd, địa điểm kinh doanh

Với nhiều khách hàng khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh hay giấy phép thành lập các đơn vị phụ thuộc còn nhầm lẫn về mã số doanh nghiệp và mã số các đơn vị phụ thuộc, nhiều khi chưa phân việt được mã số doanh nghiệp là mã số thuế , mã số xuất nhập khẩu hay chưa ? mã số địa điểm kinh doanh có phải là mã số thuế luôn không ?