Thủ tục đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh của mình thì trước tiên cần phải tiến hành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp hay còn gọi là thủ tục đăng ký kinh doanh. Mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì trình tự và hồ sơ thành lập là khác nhau. Sau đây Việt Luật xin giới thiệu thủ tục chung cho các loại hình doanh nghiệp khi tiến hành đăng ký kinh doanh:

Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh

Khái quát về các loại hình doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì hiện nay có 4 mô hình doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và công ty cổ phần. Chủ thể kinh doanh có thể lựa chọn một trong các loại hình trên để tiến hành hoạt động kinh doanh phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tiễn của mình. Mỗi một loại hình khác nhau thì đều có những ưu điểm và hạn chế riêng.

– Doanh nghiệp tư nhân: đây là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân và không được phát hành chứng khoán để huy động vốn. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân duy nhất và không được quyền làm chủ sở hữu, thành viên của các loại hình công ty khác.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn; bao gồm công ty TNHH 02 thành viên trở lên và công ty TNHH 01 thành viên.

  • Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có số lượng thành viên tối thiểu là 02 và tối đa là 50 thành viên, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp đối với hoạt động của công ty. Công ty có tư cách pháp nhân, không được phát hành cổ phần để huy động vốn.
  • Công ty TNHH 01 thành viên do 01 cá nhân hoặc 01 tổ chức làm chủ sở hữu, chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH 01 thành viên cũng có tư cách pháp nhân và không được phát hành cổ phần.

– Công ty hợp danh: đây là loại hình công ty đối nhân điển hình, có số lượng thành viên tối thiểu là 02 thành viên là chủ sở hữu chung công ty và cùng nhau tiến hành kinh doanh dưới một cái tên chung, gọi là thành viên hợp danh và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động của công ty. Ngoài thành viên hợp danh thì còn có thành viên góp vốn chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình. Công ty hợp danh cũng có tư cách pháp nhân và không được phát hành bất kỳ chứng khoán nào để huy động vốn.

– Công ty cổ phần: là mô hình công ty đại chúng điển hình, có số lượng thành viên tối thiểu là 03 cổ đông, không giới hạn số lượng tối đa. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân và được phát hành tất cả các loại chứng khoán phục vụ nhu cầu huy động vốn của công ty.

Thủ tục đăng ký kinh doanh

Chủ thể khi tiến hành hoạt động kinh doanh thì phải tiến hành đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm các giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị đăng ký công ty. Khi tiến hành kinh doanh thì chủ thể kinh doanh phải thể hiện ý chí đăng ký kinh doanh của mình cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết.

Nội dung của giấy đề nghị đăng ký phải đảm bảo được các nội dung sau đây: tên, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax liên lạc; ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp dự định tiến hành hoạt động kinh doanh; mức vốn điều lệ của công ty hoặc vốn đầu tư đối với mô hình doanh nghiệp tư nhân; đối với công ty cổ phần thì cần phải thể hiện thông tin của các loại cổ phần, giá trị mệnh giá và tổng số cổ phần được quyền chào bán; thông tin về đăng ký thuế với cơ quan thuế; số lượng lao động trong doanh nghiệp; thông tin của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Dự thảo Điều lệ đối với mô hình công ty quy định quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty, cơ quan trong công ty cũng như các vấn đề nội bộ khác như tỷ lệ biểu quyết tại cuộc họp, các tiêu chuẩn, điều kiện của các thành viên giữ chức vụ quản lý các vấn đề chuyên môn trong công ty, phân chia lợi nhuận, trách nhiệm pháp lý cũng như các phương thức giải quyết tranh chấp.

Danh sách thành viên hoặc cổ đông trong công ty tùy từng loại hình công ty.

Bản sao các giấy tờ hợp lệ chứng thực tư cách cá nhân hoặc tư cách pháp lý của thành viên/cổ đông công ty:

  • Đối với thành viên/cổ đông công ty là cá nhân thì các giấy tờ chứng thực cá nhân bao gồm chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
  • Đối với thành viên/cổ đông là tổ chức thì các giấy tờ chứng thực tư cách pháp lý bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập công ty hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
  • Đối với thành viên/cổ đông là người nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài thì các giấy tờ trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì cần thêm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.

Văn bản ủy quyền trong trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện của công ty.

Các giấy tờ, tài liệu khác tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp cụ thể.

Trình tự đăng ký kinh doanh:

Người đại diện của công ty hoặc người được ủy quyền tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thì cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận thì phải ra thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết và có yêu cầu sửa đổi hồ sơ.

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng bố cáo trên Cổng thông tin quốc gia trong thời hạn 30 ngày và phải nộp phí công bố cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký kinh doanh đối với mô hình doanh nghiệp cụ thể, hãy liên hệ ngay đến dịch vụ thành lập công ty trọn gói để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết về hồ sơ và trình tự của mô hình doanh nghiệp đó. Việt Luật cung cấp những gói dịch vụ đăng ký kinh doanh, bạn đọc có thể tham khảo thêm để sử dụng dịch vụ trọn gói tại công ty chúng tôi.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ