Văn bản luật

dịch vụ công chứng việt luật
Số/Ký hiệu 01/2014/TT-BTP Ngày ban hành 03/01/2014 Ngày có hiệu lực 01/03/2014 Người ký Lê Hồng Sơn Trích yếu Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp Phân loại Thông tư
Văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu 01/2014/QĐ-TTg Ngày ban hành 01/01/2014 Ngày có hiệu lực 15/03/2014 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ Phân loại Quyết định
dịch vụ công chứng việt luật
Số/Ký hiệu 01/2014/TT-BTP Ngày ban hành 03/01/2014 Ngày có hiệu lực 01/03/2014 Người ký Lê Hồng...
Văn bản pháp quy
Số/Ký hiệu 01/2014/QĐ-TTg Ngày ban hành 01/01/2014 Ngày có hiệu lực 15/03/2014 Người ký...