Thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Việt nam có một thuận lợi về nguồn lao động trẻ, dồi dào tuy vậy số lượng lao động thất nghiệp khá cao đặc biệt là lao động ở các vùng nông thôn. Đáp ứng các yêu cầu về nhu cầu việc làm của người lao động ngày càng nhiều các công ty, trung tâm hoạt động về dịch vụ giới thiệu việc làm ra đời để tổ chức, giới thiệu, đưa thông tin nhanh, phù hợp đến với người lao động và người lao động sẽ phải trích một số phần trăm lương cho công ty giới thiệu việc làm để có những công việc phù hợp. Ngày càng nhiều người lao động tìm việc thông qua công ty giới thiệu việc làm, vậy các tổ chức cá nhân muốn thành lập công ty giới thiệu việc làm cần đáp ứng các điều kiện gì, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp các yêu cầu cả khách hàng một cách thỏa đáng.

thu-tuc-xin-cao-giay-phep-hoat-dong-dich-vu-gioi-thieu-viec-lam

Căn cứ pháp lý:

– Căn cứ luật việc làm năm 2013;
– Căn cứ nghị định 52/2014 quy định về điều kiện, thủ tục cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
– Căn cứ nghị định 23/2021/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 điều 37 và điều 39 của luật việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;
– Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020;
– Căn cứ nghị định 01/2021 hướng dẫn luật doanh nghiệp

 • Nội dung công ty dịch vụ giới thiệu việc làm (Theo điều 36 luật việc làm)
  Dịch vụ giới thiệu việc làm bao gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động.
 • Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh cấp.
 • Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và tiền ký quỹ.
 • Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thành lập chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm.

Các hoạt động của công ty giới thiệu việc làm

 • Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.
 • Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.
 • Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.
 • Phân tích và dự báo thị trường lao động.
 • Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

giay-phep-hoat-dong-dich-vu-viec-lam

Các bước thành lập công ty giới thiệu việc làm

Bước 1: Thành lập công ty doanh nghiệp mới

Công ty giới thiệu việc làm được thành lập có các ngành nghề như sau:

1.Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động việc làm;
2.Cung ứng lao động tạm thời
3.Cung ứng và quản lý nguồn lao động bao gồm: Cung ứng nguồn lao động trong nước và cung ứng, quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài

Về hồ sơ thành lập doanh nghiệp khách hàng cung cấp căn cước công dân hoặc hộ chiếu của các thành viên công ty. Ngoài ra cung cấp tên công ty, địa chỉ trụ sở (địa chỉ không đăng ký tại chung cư và tập thể), vốn điều lệ dự kiến trên 300 triệu đối với doanh nghiệp xin đăng ký việc làm trong nước sau khi cấp xong đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp mới đi nộp tiền vào ngân hàng để ký quỹ, tỷ lệ vốn góp giữa các thành viên và thông tin về người đại diện theo pháp luật.

Về thời gian thành lập doanh nghiệp từ 05-07 ngày làm việc.

Bước 2: Ký quỹ vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần.

– Doanh nghiệp mở tài khoản tại ngân hàng thương mại cổ phần
– Gửi thông báo về số tài khoản đã mở lên cơ quan quản lý thuế
– Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng là 300.000.000 đồng làm tài sản đảm bảo trong quá trình hoạt động;
– Xin sao kê số tiền 300.000.000 đồng đã ký quỹ để nộp lên sở lao động để làm hồ sơ xin “ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM” ngân hàng có trách nhiệm xác nhận việc ký quỹ cho doanh nghiệp.

Bước 3: Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Theo nghị định 23/2021 về hoạt động giới thiệu việc làm có hiệu lực từ ngày 01/06/2021.

Hồ sơ xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

1. Văn bản đề nghị cấp phép (do việt luật soạn thảo)
2. Có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh để tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng từ 03 năm (36 tháng) trở lên. Cung cấp Hợp đồng thuê vp + GCN QSDĐ + PCCC nếu cơ sở từ 5 tầng đổ lên
3. Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).
4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động dịch vụ việc làm phải bảo đảm điều kiện:

– Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
– Không thuộc một trong các trường hợp sau đây: đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến dịch vụ việc làm;
– Có trình độ từ đại học trở lên hoặc đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động từ đủ 02 năm (24 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.
– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài.
– Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.
– 01 bản sao chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu bằng cấp chuyên hoặc một trong các văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý dịch vụ việc làm hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc đế đối chiếu hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản gốc để đối chiếu quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm).

bao-cao-hoat-dong-dich-vu-viec-lam

Các văn bản quy định của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

Bước 4: Thẩm định cơ sở.
– Sau khi kiểm tra đầy đủ hồ sơ hợp lệ, đoàn thẩm định của sở lao động thương binh xã hội sẽ qua thẩm định cơ sở.
Cơ quan có thẩm quyền cấp phép: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Thời hạn của giấy phép: tối đa là 60 tháng và được gia hạn nhiều lần.

Lưu ý: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM
– Trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hằng năm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm về tình hình hoạt động dịch vụ việc làm.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Việt Luật mang tới quý khách hàng. Để được tư vấn thông tin cụ thể hơn về điều kiện thành lập tổ chức giới thiệu việc làm vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ