Hợp tác xã có phải là một loại hình doanh nghiệp

Hợp tác xã và doanh nghiệp đều là những mô hình kinh doanh mang bản chất là thương nhân có những ưu điểm và nhược điểm nhất định đối với các chủ thể kinh doanh dựa trên nhu cầu thực tế. Có nhiều người chưa nắm rõ về mô hình hợp tác xã, còn nhầm lẫn giữa hợp tác xã với doanh nghiệp. Vậy hợp tác xã có phải là một loại hình doanh nghiệp hay không?

1. Khái quát về hợp tác xã

Hợp tác xã là mô hình kinh doanh được sự điều chỉnh bởi pháp luật hợp tác xã. Theo đó thì hợp tác xã do ít nhất 07 thành viên đồng sở hữu là cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình tự nguyện thành lập hợp tác xã, là tổ chức kinh tế tập thể có tư cách pháp nhân từ thời điểm đăng ký kinh doanh.

– Các thành viên hợp tác xã hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh và tạo việc làm để đáp ứng được nhu cầu chung của các thành viên dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý hợp tác xã.

– Doanh nghiệp là mô hình kinh doanh được sự điều chỉnh bởi quy định pháp luật doanh nghiệp, theo đó thì doanh nghiệp là tổ chức có tên, tài sản riêng, có địa điểm trụ sở tiến hành giao dịch và được đăng ký thành lập với mục đích kinh doanh phát sinh lợi nhuận.

– Nguồn vốn của mô hình hợp tác xã và mô hình doanh nghiệp đều chủ yếu dựa trên nguồn vốn góp của các thành viên của mình hoặc có thể vay vốn của các tổ chức tín dụng cũng như các nguồn huy động khác.

hop-tac-xa-co-phai-la-1-loai-hinh-doanh-nghiep-khong

2. Hợp tác xã có phải là một loại hình doanh nghiệp?

Vì bản chất của hợp tác xã và doanh nghiệp là khác nhau nên các nhà làm luật mới ghi nhận hai mô hình này ở hai văn bản pháp luật khác nhau.

Bản chất của hợp tác xã và doanh nghiệp được thể hiện qua các khía cạnh sau:

* Mục đích thành lập hợp tác xã và doanh nghiệp là khác nhau:

+ Đối với mô hình hợp tác xã được thành lập dựa trên nhu cầu chung của các thành viên trong hợp tác xã, dựa trên các nguyên tắc tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Nhu cầu chung của thành viên hợp tác xã là nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ giống nhau, phát sinh thường xuyên và ổn định từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, trường hợp là hợp tác xã tạo việc làm thì nhu cầu chung chính là việc làm do hợp tác xã tạo ra.

+ Còn mục đích khi góp vốn vào doanh nghiệp là mục tiêu lợi nhuận đặt lên hàng đầu khi tiến hành hoạt động kinh doanh của công ty.

– Khi hợp tác xã tạo ra sản phẩm, dịch vụ thì các thành viên bắt buộc phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó thông qua hợp đồng dịch vụ để đáp ứng được các nhu cầu chung của thành viên hợp tác xã. Còn khi doanh nghiệp tạo ra sản phẩm, dịch vụ thì thành viên doanh nghiệp không bắt buộc phải sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đó.

– Thành viên của hợp tác xã thì có quyền bình đẳng và biểu quyết ngang nhau mà không phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp của thành viên đó bởi mục đích của hợp tác xã chính là việc giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Còn thành viên trong doanh nghiệp thì có quyền biểu quyết và hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ vốn – góp trong tổng số vốn điều lệ của công ty.

Có thể nói, mô hình hợp tác xã là mô hình kinh doanh mang tính xã hội cao, có vai trò nâng cao đời sống cho người lao động và tiến hành hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng giữa thành viên hợp tác xã.

mục đích và bản chất của hợp tác xã là khác nhau và mang tính xã hội hóa cao nên không thể nói hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp được. Nếu còn bất kỳ thắc mắc, băn khoăn nào về vấn đề này, liên hệ ngay đến luật sư hỗ trợ doanh nghiệp để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.

Xem toàn bộ nội dung về: Thủ tục đăng ký thành lập mới Hợp tác xã

Trên đây là toàn bộ các thông tin có liên quan đến việc hợp tác xã có phải là một loại hình doanh nghiệp hay không. Để được thông tin cụ thể hơn vui lòng liên hệ Việt Luật qua số điện thoại 0985989256

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ